Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie posiada zbędne składniki majątku ruchomego do zagospodarowania na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729)

# Tytuł Rozmiar Odsłon Pobierz
Składniki majątku - sprzęt z magazynu 224.91 kb 22 Pobierz Wyświetl

Brak dokumentów dot. zbędnych składników majątku ruchomego