Ilość zdarzeń za minioną dobę
poniedziałek, 22 stycznia 2018r.  
Pożary14
Miejscowe zagrożenia19
Alarmy fałszywe3
Ilość zdarzeń w rozbiciu na powiaty, za minioną dobę
poniedziałek, 22 stycznia 2018r.  
PowiatLiczba zdarzeń
bartoszycki
braniewski
działdowski
Elbląg6
elbląski1
ełcki2
giżycki1
gołdapski
iławski1
kętrzyński2
lidzbarski1
mrągowski1
nidzicki
nowomiejski2
olecki2
Olsztyn6
olsztyński3
ostródzki3
piski3
szczycieński2
węgorzewski
Łączna ilość zdarzeń w rozbiciu na powiaty, od początku roku
poniedziałek, 22 stycznia 2018r.  
PowiatLiczba zdarzeń
bartoszycki30
braniewski42
działdowski24
Elbląg57
elbląski34
ełcki33
giżycki31
gołdapski24
iławski54
kętrzyński36
lidzbarski35
mrągowski23
nidzicki14
nowomiejski21
olecki20
Olsztyn89
olsztyński96
ostródzki55
piski36
szczycieński43
węgorzewski23
Łączna ilość pożarów w rozbiciu na powiaty, wg rodzaju
poniedziałek, 22 stycznia 2018r.  
PowiatObjekty
Użyteczności
Publicznej
Objekty
Mieszkalne
Środki
transportu
LasyTrawy
bartoszycki 42
braniewski114
działdowski151 1
Elbląg 4 1
elbląski 9 1
ełcki 8
giżycki 111
gołdapski 11
iławski11411
kętrzyński1161
lidzbarski 9 2
mrągowski 6
nidzicki 23
nowomiejski 5
olecki 9
Olsztyn 75
olsztyński130111
ostródzki 132 1
piski 5
szczycieński 13
węgorzewski 8
Zagrożenia miejscowe w rozbiciu na powiaty, wg rodzaju
poniedziałek, 22 stycznia 2018r.  
Powiatsilne
wiatry
opady
deszczu
chemiczneekologicznetransporcie
drogowym
bartoszycki2 2 7
braniewski424 3
działdowski15 2
Elbląg2 5 3
elbląski2 2 8
ełcki 1114
giżycki 3 4
gołdapski1 1
iławski 22 14
kętrzyński 1 7
lidzbarski1 5
mrągowski 3
nidzicki111
nowomiejski42 7
olecki1 1 1
Olsztyn1 4 18
olsztyński362 18
ostródzki112 9
piski1 1 7
szczycieński111 7
węgorzewski 12