27 stycznia br. odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąswałdzie.

W dniu 14 stycznia 2018 roku, w kościele p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach, podczas uroczystego podpisania aktu erekcyjnego budowy Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Jarosław Zieliński, wręczył bryg. Krzysztofowi Grabiasowi akt powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. 

obraz03

2 stycznia 2018 roku, w sali konferencyjnej ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie, z rąk Komendanta Głównego gen. brygadiera Leszka Suskiego, st. bryg. Bogdan Wierzchowski otrzymał decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powołującą na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

obraz03

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych 29 grudnia 2017 roku p.o. Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w obecności Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Andrzeja Górzyńskiego wręczył nagrody pieniężne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mł. asp. Pawłowi Zapadce oraz mł. asp. Rafałowi Suskiemu.

3d3b7d5d68132cc424920deb43e754bb XLW dniu 20 grudnia 2017r. strażacy Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie i Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie gościli w siedzibie Radia Olsztyn, w ramach akcji profilaktycznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”.

Podczas audycji rozmawialiśmy o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla, jego właściwościach fizykochemicznych, sposobie oddziaływania gazu na organizm ludzki, obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów w zakresie konserwacji trzonów kominowych, instalacji wentylacyjnych, zasadach udzielania osobom poszkodowanym pomocy medycznej. Podkreślaliśmy znaczenie instalowania w miejscu usytuowania urządzenia ogrzewczego czujki tlenku węgla oraz czujki dymu.