12 grudnia 2017 r. w Olsztynie odbyła się Wigilia Służb Mundurowych, w której, tradycyjnie, udział wzięli komendanci i dowódcy wszystkich służb mundurowych woj. warmińsko-mazurskiego. Na Wigilii obecny był również pełniący obowiązki Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Robert Fliciński.

Realizując postanowienia podpisanego 15 marca 2017 roku porozumienia pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Mirosławem Hołubowiczem, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie insp. Tomaszem Klimkiem, dnia 6 grudnia odbyła się narada szkoleniowa dla komendantów powiatowych PSP i Policji.

Z dniem 1 grudnia 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odwołał st. bryg. Mirosława Hołubowicza ze stanowiska Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W związku z przejściem z dniem 30 listopada 2017 roku na emeryturę komendantów powiatowych
PSP w Lidzbarku Warmińskim, Iławie, Działdowie oraz Gołdapi,  
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosław Hołubowicz
powierzył pełnienie obowiązków komendantów powiatowych:
bryg. mgr. inż. Rafałowi Szymukowiczowi w Komendzie Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim,
bryg. mgr. inż. Krzysztofowi Tomankowi w Komendzie Powiatowej PSP w Iławie,
bryg. mgr. inż. Janowi Florkowi w Komendzie Powiatowej PSP w Działdowie
mł. bryg. mgr. inż. Wojciechowi Szczepanikowi w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi.

 

Tekst/zdjęcia: kpt. Rafał Melnyk