Mając na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania Państwowej Straży Pożarnej i Policji w trakcie realizacji podstawowych zadań,  15 marca 2017 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki  PSP - st. bryg. Mirosław Hołubowicz i  Komendant Wojewódzki Policji -  insp. Tomasz Klimek, podpisali porozumienie o współdziałaniu Państwowej straży Pożarnej i Policji.

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. W podstawionym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa autobusie 38 strażaków oddało ponad 16 litrów krwi.

Nasi koledzy, st. bryg. Tomasz Łazowski i asp. sztab. Bogdan Iwanicki, przekroczyli magiczną granicę i z dniem 24 lutego 2017 r. po 33.latach kolega Tomasz, a po 40. latach służby kolega Bogdan, przeszli na zasłużoną emeryturę.

 

W dniu 8 lutego 2017 roku w ośrodku szklenia komendy wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyła się narada kadry kierowniczej woj. warmińsko-mazurskiego podsumowująca działalność w 2016 r. jednostek ochrony przeciwpożarowej województwa w 2016 r.

Żadnej wiedzy i umiejętności nie pozyskujemy raz na zawsze. Stałe doskonalenie zdobytych umiejętności, poznawanie nowinek i nowoczesnych rozwiązań sprawia, że jesteśmy gotowi stawiać czoła wielu wyzwaniom. Dotyczy to wszystkich strażaków – również kadry dowódczej.