Z dniem 9 grudnia 2016 r. Komendant Główny PSP – nadbryg. Leszek Suski powierzył obowiązki zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Robertowi Flicińskiemu, dotychczasowemu naczelnikowi wydziału organizacji i nadzoru KW PSP w Olsztynie.


Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy odeszli.

6 października w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie, odbyła się narada szkoleniowa kadry kierowniczej woj. warmińsko-mazurskiego, pod przewodnictwem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Mirosława Hołubowicza.

 W dniach 19-20 września w Olsztynie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja nt. Pożarów wewnętrznych, organizowana pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, przez Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Olsztynie oraz przy współudziale UL FSRI ze Stanów Zjednoczonych.

W dniach 13-15.07.2016 r. ponownie w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przeprowadzono drugą turę warsztatów doskonalących, tym razem dla instruktorów miejskich i powiatowych ratownictwa medycznego z województwa.