Przeprowadzona została inspekcja gotowości operacyjnej SGRT Żuraw Olsztyn-Ostróda i SGPR Nidzica.

Przeprowadzona została inspekcja gotowości operacyjnej SGRT Żuraw Olsztyn-Ostróda i SGPR Nidzica. Zaalarmowane Grupy stawiły się w wyznaczonym rejonie koncentracji – na placu KW i KM PSP w Olsztynie. Po sprawdzeniu środków alarmowania, dokumentacji, znajomości rozmieszczenia sprzętu, wiedzy teoretycznej, przemieszczono się do Dywit na ćwiczenie praktyczne inspekcji.

Pierwszym złożeniem było dokonanie uniesienia na minimum 30 cm od ziemi, zbiornika cysterny kolejowej. Podniesienie elementu miało się odbyć z wykorzystaniem żurawia samojezdnego SCDz50. W pierwszej kolejności D-ca SGRT polecił wykonać podkop pod cysterną, aby stworzyć możliwość przeciągnięcia zawiesi pasowych pod cysterną. Ze wg na przemarznięty gliniasty grunt i związane z tym trudności, zmiana D-ca polecił zastosować 2 wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne, z obustronną  stabilizacją klinami schodkowymi. Po uniesieniu cysterny przeciągnięto pod nią zawiesia pasowe, a następnie podczepiono pod trawers i rozpoczęto podnoszenie obiektu. Po uniesieniu cysterny na żądaną wysokość, została ona opuszczona.

Drugie założenie polegało na wsparciu działań poszukiwawczych realizowanych przez SGPR Nidzica, w zakresie przeszukania gruzowiska i przeprowadzenia prac geofonem, tj.: przemieszczania się z sensorami po gruzowisku.

Trzecie założenie polegało na ręcznym prowadzeniu odgruzowania i wydobycia poszkodowanego uwięzionego w gruzowisku.

 

Po zebraniu ocen za poszczególne działy sprawdzane w ramach inspekcji, gotowość operacyjną SGRT Żuraw  oraz SGPR Nidzica oceniono jako dobrą.

 

opracowanie i zdjęcia: mł.bryg. D .Olesiński Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Technicznego