W dniu 8 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyły się ćwiczenia Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy „Atak 2018”. Ćwiczenia miały na celu integrację działań służb ratowniczych powiatu podczas zdarzenia o charakterze akcji terrorystycznej w budynku administracji publicznej. Manewry uwzględniające zadania dla służb realizowano podczas powiatowych ćwiczeń obronnych organizowanych przez Starostę Powiatu Nidzickiego.

8 czerwca na terenie stacji przeładunkowej odpadów przemysłowych i komunalnych w Braniewie zorganizowano kolejne ćwiczenia taktyczno – bojowe zasobów ratowniczych z terenu powiatu braniewskiego.

10 czerwca 2018r. we Fromborku zrealizowano kolejne ćwiczenia ratownicze - „WAŁ 2018”. Na miejsce ćwiczeń wybrano teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Wiślanego w pobliżu wcześniej wykorzystywanego mola.

W piątek, 8 czerwca na drogowym przejściu granicznym Grzechotki – Mamonowo służby mundurowe przeprowadziły ćwiczenia – „Mundial Grzechotki 2018”.

W poniedziałek 4 czerwca 2018 roku trzy osobowy zespół powołany przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie nadzorował ćwiczenia WAŁ 2018. Ćwiczenia odbyły się na terenie przyległym do Kanału Węgorzewskiego.