W piątek, 8 września na obszarze leśnym należącym do Nadleśnictwa Zaporowo zorganizowano ćwiczenia taktyczno – bojowe „POWIERZCHNIA 2017”.

W dniu 11 września 2017 zmiana II z JRG 1 przeprowadziła w ramach doskonalenia zawodowego ćwiczenia z ratownictwa technicznego. Zajęcia odbyły się w Nowakowie, na placu obok Zespołu Szkół. 

Zajęcia rozpoczęły się od części teoretycznej, podczas której zostały omówione między innymi:

- zasady bhp podczas pracy z urządzeniami hydraulicznymi,

- dobór środków ochrony osobistej strażaka do działań ratownictwa technicznego,

- zagrożenia wynikające podczas działań,  z udziałem środków komunikacyjnych,

- techniki wykonania dostępu do osób poszkodowanych,

- techniki wykonywania stabilizacji pojazdów.

5 września około o godz.13.30 lidzbarscy strażacy w porozumieniu z zarządem ciepłowni Veolia Północ oddział w Lidzbarku Warmińskim przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego.

W dniu 01 lipca 2017 r. został przeprowadzony w KP PSP egzamin strażaków OSP uczęszczających na szkolenie podstawowe.

W środę, 28 czerwca odbyło się wręczenie świadectw ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.