W dniach 27-28 września 2017 roku członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Gołdap” przeprowadzili ćwiczenia doskonalące na jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów w naszym regionie – kolei linowej na „Piękną Górę”.

W dniach 28 – 29 września w Braniewie oraz powiecie braniewskim odbywają się ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Organizatorem ćwiczeń  jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.  „KOPERNIK 2017” to ćwiczenia w których zaangażowano oprócz służb i podmiotów ratowniczych również administrację samorządową powiatu i gmin.

W piątek, 29 września przeprowadzona została inspekcja gotowości operacyjnej bartoszyckiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Podczas inspekcji strażacy musieli zmierzyć ze zdarzeniem, w trakcie którego samochód osobowy wpadł do rzeki.

29.09.2017r. około godz.11.00 na terenie elewatora zbożowego Ceferta Sp. z o.o. w Nidzicy rozpoczęły się ćwiczenia ratownicze, które zakładały współdziałanie służb ratowniczych podczas katastrofy budowlanej. Ćwiczenia zorganizowała Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nidzicy.

Korzystając z organizowanych ćwiczeń „KOPERNIK 2017” w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu prowadzenia działań podczas pożaru zbiornika LPG.