18 czerwca 2018 roku na obiektach nieczynnych wiaduktów kolejowych we wsi Stańczyki w powiecie gołdapskim odbyły się ćwiczenia ratownicze specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego pod kryptonimem STAŃCZYKI-18. 

22 czerwca 2018r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie odbyło się szkolenie doskonalące dla strażaków OSP  z zakresu obsługi i  wykorzystania wyciągarek samochodowych podczas działań ratowniczych.

20 czerwca lidzbarscy strażacy wraz ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemicznego  z Olsztyna przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemicznego w miejscowym zakładzie mleczarskim Polmlek

19 czerwca lidzbarscy strażacy wraz z policją w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo” przeprowadzili na kąpielisku miejskim nad jeziorem Wielochowskim pokaz ratownictwa wodnego.

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyły się ćwiczenia Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy „Atak 2018”. Ćwiczenia miały na celu integrację działań służb ratowniczych powiatu podczas zdarzenia o charakterze akcji terrorystycznej w budynku administracji publicznej. Manewry uwzględniające zadania dla służb realizowano podczas powiatowych ćwiczeń obronnych organizowanych przez Starostę Powiatu Nidzickiego.