W dniach 9-13 kwietnia 2018 roku w Gołdapi odbywał się obóz kondycyjno-szkoleniowy specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego. Uczestnikami obozu byli członkowie dwóch grup ratownictwa wysokościowego funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim – SGRW „Gołdap” i „Olsztyn”. Zajęcia odbywały się pod okiem instruktorów z firmy wysokościówka.org oraz wojewódzkiego koordynatora ds. ratownictwa wysokościowego – mł. bryg. Cezarego Kalinowskiego.

W środę, 11 kwietnia strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie wspierani przez  strażaków wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego KM PSP w Elblągu zrealizowali ćwiczenia taktyczno – bojowe „AMONIAK 2018”.

Strażacy apelują o rozwagę, wejście na zamarznięte jeziora może zakończyć się tragicznie

27 marca 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, które dzięki uprzejmości Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP poprowadził st. sekc. Krzysztof Maczulski -  wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego.  

Ćwiczenia taktyczno – bojowe realizowane na obiektach zewnętrznych to doskonała forma doskonalenia zawodowego strażaków. To również możliwość sprawdzenia zachowania i współpracy strażaków podczas likwidacji zagrożenia pożarowego w nieznanym obiekcie oraz oceny wypracowanego zamiaru taktycznego i podjętych decyzji.