W piątek, 7 kwietnia 2017 r. dwa zastępy strażaków z KP PSP w Węgorzewie oraz zastęp OSP Budry i OSP Ołownik uczestniczyły w ćwiczeniach  na obiekcie Gimnazjum w Więckach.

W dniu 29 marca 2017 r. w Ośrodku Szkolenia KWPSP w Olsztynie przeprowadzone zostały ćwiczenia ratownicze „STABIL-17”. Uczestnikami warsztatów byli członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego AB „ŻURAW Olsztyn-Ostróda” oraz Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej A „Nidzica”. Głównym celem ćwiczeń było zapoznanie z zasadami i praktycznym wykorzystaniem sprzętu do stabilizacji aktywnej ParaTech oraz doskonalenie technik ratowniczych z zakresu stabilizacji. Dodatkowo w trakcie warsztatów istotne było nabycie umiejętności sprawiania i wykorzystania zestawu stabilizacji aktywnej ParaTech stanowiącego wyposażenie WOSz,  przez członków SGRT ŻURAW Olsztyn-Ostróda i SGPR Nidzica.

W dniach 18 – 19 marca bieżącego roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zorganizowano warsztaty medyczne dedykowane dla strażaków-ochotników z powiatu braniewskiego.

W środę, 15 marca około godz. 11:00 braniewscy straży zmagali się z pożarem na terenie jednostki wojskowej nr 2031 położonej w miejscowości Chruściel gmina Płoskinia.

W dniu 11 marca 2017 r. zakończył się kolejny kurs szkoleniowy strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu kętrzyńskiego. Bardzo długie szkolenie trwające 126 godzin lekcyjnych rozpoczęło się jeszcze w grudniu 2016 r.