W dniu 25 listopada 2017 r. w Srokowie odbyły się strażackie ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego. Ćwiczyli strażacy z Kętrzyna, ochotnicy z OSP Srokowo i OSP Jegławki, a także strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej z Węgorzewa.

W dniu 19 listopada 2017 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi rozpoczęło się szkolenie z zakresu prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych podczas uwolnienia się mieszaniny propan butan ze zbiornika LPG. W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze z komend powiatowych PSP z Gołdapi i Olecka oraz strażacy ochotnicy z Górnego, Grabowa, Dunajka, Bań Mazurskich, Żytkiejm i Dubeninek. Szkolenie prowadzone było przez zewnętrzną firmę, która posiada jeden z nielicznych w naszym kraju mobilny trenażerów gazu LPG.

09 listopada na terenie należącym do 11 Mazurskiego Pułku Artylerii firma zewnętrzna prowadziła prace remontowo budowlane w budynku gospodarczym oraz w magazynach przeznaczonych na materiały niebezpieczne.

W środę, 8 listopada strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zrealizowali ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego na obiekcie Zakładu Karnego w Braniewie. Założeniem do ćwiczeń był pożar, który powstał w części piwnicznej obiektu zakładu karnego, gdzie znajdowali się osadzeni.

W dniach 04-06.10.2017 r. Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie zorganizowała na terenie Olsztyna ćwiczenia zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie specjalistycznym pod nazwą „EWAKUACJA 17”.