W dniach 04-06.10.2017 r. Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie zorganizowała na terenie Olsztyna ćwiczenia zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie specjalistycznym pod nazwą „EWAKUACJA 17”.

Ćwiczenia zorganizowano w formie warsztatowej. W ćwiczeniach uczestniczyły Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego (SGRW) Olsztyn (10 ratowników) i SGRW Gołdap (5 ratowników). Warsztaty zostały poprowadzone przez doświadczonych instruktorów reprezentujących firmę WYSOKOŚCIÓWKA.org, posiadających m.in. międzynarodowe uprawnienia IRATA i OTDL.

W trakcie trzech dni warsztatów przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne mające na celu podniesienie umiejętności przygotowanie ratowników wysokościowych do realizacji działań z zakresu ratownictwa wysokościowego i kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielanej poszkodowanym podczas prowadzenia ewakuacji technikami linowymi. W czasie warsztatów ćwiczono, demonstrowano i omawiano zasady prawidłowego i bezpiecznego budowania stanowisk oraz linowych układów ratowniczych. Ostatni dzień warsztatów był podsumowaniem zdobytej wiedzy i umiejętności. W tym dniu zadaniem uczestników była realizacja wielowątkowych epizodów akcji ratowniczych. Podczas ćwiczonych akcji ratowniczych instruktorzy zwracali szczególną uwagę na zapewnienie jaknajwiększego komfortu osobie ewakuowanej, doboru sposobu ewakuacji do stanu poszkodowanego oraz możliwości udzielenia poszkodowanemu kpp w czasie ewakuacji.

Warsztaty pozwoliły również lepiej poznać możliwości techniczno-taktyczne sprzętu znajdującego się na wyposażeniu SGRW jak również zapoznać się z nowościami sprzętu wysokościowego i medycznego wykorzystywanego w działaniach ratownictwa wysokościowego.

Szczególne podziękowania kierujemy do pana Mateusza Janiuk właściciela firmy HIGH-WORK, który na potrzeby warsztatów udostępnił halę wyposażoną w profesjonalne ćwiczebne stanowiska przygotowujące do pracy na wysokości co pozwoliło na bezpieczną i sprawną realizację znacznej części warsztatów.

 Teks i foto. Mł. bryg. Cezary Kalinowski, mł. bryg. Jarosław Ciemiński