Jak co roku 4 maja,  oleccy strażacy świętowali Dzień Strażaka. Obchody rozpoczęły się  mszą świętą w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku, którą celebrował kapelan strażaków - ksiądz Marian Salamon.

Mszą Świętą, w dniu 04.05.2010 r. w intencji bartoszyckich strażaków, rozpoczęły się uroczyste obchody naszego święta.

Tradycyjnie już, maj jest okresem organizowania uroczystości związanych z przypadającymi w tych dniach obchodami Dnia Strażaka oraz Dniami Ochrony Przeciwpożarowej. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się już 1 maja br. w Biskupcu Pomorskim. Otwarto tam uroczyście nowo wyremontowaną remizę OSP.

 

dotyczy: Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach

Uprzejmie informujemy, że Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współpracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie organizuje Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikitach. Wieloletnią tradycją jest organizowanie obozu pod namiotami na leśnej polanie w pobliżu Jeziora Luterskiego.

 

Koszt 14- dniowego turnusu 680 zł.

Planowana partycypacja w kosztach:

1.     Urzędy Miast i Gmin lub Jednostki OSP                                                        230 zł.

2.     Koszt własny uczestnika                                                                                  170 zł.

3.     Dofinansowanie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie           140 zł.

4.     Dofinansowanie Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Planowane terminy14 dniowych turnusów:

 1. 28.06 – 11.07.2010 turnus szkoleniowy dla członów MDP
 2. 12.07 – 25.07.2010 turnus szkoleniowy dla członków MDP
 3. 26.07 – 08.08.2010 turnus szkoleniowy dla dowódców MDP

Członkowie MDP biorący udział w szkoleniu dowódców /turnus III/ powinni mieć ukończone szkolenie członków MDP (wymagana kserokopia przy zwrocie karty uczestnika obozu). W celu prawidłowego funkcjonowania MDP należy skierować 2 - 4 osoby z predyspozycjami dowódczymi na w/w szkolenie.

Wszyscy członkowie MDP oddelegowani na w/w szkolenia muszą posiadać legitymacje członka MDP, które powinny być wydane w macierzystych jednostkach OSP.

 

Organizatorzy podczas turnusu zapewniają:

 1. szkolenie młodzieży wg programu członków MDP
 2. szkolenie z wybranych zagadnień z profilaktyki alkoholowej
 3. zakwaterowanie w namiotach z podłogą drewnianą i oświetleniem
 4. pięć posiłków dziennie
 5. całodobową opiekę pedagogiczną, medyczną oraz ratownika wodnego
 6. wycieczkę - spływ rzeką Krutyń
 7. gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz zajęcia edukacyjne na świetlicy
 8. plażowanie i kąpiel w jeziorze
 9. ubezpieczenie NW.

Prosimy o zorientowanie się w potrzebach tego typu szkoleń i zabezpieczenie środków na w/w cel. Zgłoszenia pisemne ilościowe z uwzględnieniem turnusu w rozbiciu: chłopcy, dziewczęta należy przesłać na adres: Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie, ul. Niepodległości 12 lub bezpośrednio na adres Komendanta Obozu w nie przekraczalnym terminie do dnia 09.05.2010r.

Na zgłoszeniu należy podać nazwisko i telefon osoby prowadzącej sprawę.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Komendanta Obozu tel. 505 031 086

Leon Wiśniewski

11-300 Biskupiec

ul. Okrężna 6

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Kronik, którego organizatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na szczeblu wojewódzkim Konkurs organizuje - z upoważnienia Prezydium - Komisja Historyczna Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Dla prawidłowego przebiegu Konkursu i dotarcia do jak największej liczby kronikarzy należy dążyć do organizowania powiatowych przeglądów kronik poprzedzających konkurs na szczeblu wojewódzkim.

Wyłonione w eliminacjach powiatowych kroniki należy dostarczyć do Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie ul. Niepodległości 12 do dnia 11 czerwca 2010r.

 

W konkursie mogą brać udział kroniki: Ochotniczych Straży Pożarnych, Oddziałów Związku OSP RP, orkiestr, zespołów artystycznych, drużyn sportowych, Młodzieżowych Drużyn Sportowych.

Forma prowadzonych kronik może być następująca:

- kroniki tekstowe ilustrowane

- fotokroniki

- kroniki autobiograficzne.

Ta sama kronika może być zgłoszona do Konkursu ponownie pod warunkiem, że nowe zapisy obejmują minimum 2 lata.

 

Kryteria oceny:

- koncepcja kroniki i zakres problematyki wynikającej z funkcji realizowanych statutowo przez OSP i poszczególne oddziały ZOSP RP

- stopień powiązania działalności OSP z problematyką funkcjonowania lokalnych środowisk

- poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych

- autentyczność, obiektywizm zapisów

- poziom, forma zapisów i zakres ilustracji tekstów

- poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego.

 

Kroniki nie spełniające kryteriów i nie dające podstaw do oceny nie biorą udziału w Konkursie, nie podlegają ocenie.

 

Spotkanie laureatów na szczeblu krajowym połączone jest z warsztatami szkoleniowymi i konsultacjami indywidualnymi kronikarzy z członkami Komisji Historycznej ZG ZOSP RP oraz wystawy kronik.

Wszyscy laureaci otrzymują okolicznościowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatorów i gospodarzy spotkań.

Szczegółowy Regulamin dostępny jest tutaj.