Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP generała brygadiera Leszka Suskiego, węgorzewscy strażacy odwiedzili wszystkie placówki szkolne powiatu węgorzewskiego.

28 grudnia 2018 roku w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbyło się przekazanie kart rabatowych przeznaczonych dla druhów ochotników reprezentujących OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

W dniu 29 grudnia br. w świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się przekazanie Kart Rabatowych ORLEN dla druhów ochotników reprezentujących jednostki OSP w KSRG.

W dniu 27 grudnia w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie odbyło się przekazanie Kart Orlenu dla OSP Gronowo Elbląskie i OSP Jegłownik.

W dniu 27 grudnia w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie odbyło się przekazanie sprzętu zakupionego dla jednostek OSP.