28.12.2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Bartoszycach odbyło się oficjalne przekazanie kart rabatowych ORLEN dla druhów z powiatu bartoszyckiego.

W piątek 21 grudnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie, tradycyjnie jak co roku odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem węgorzewskich strażaków.

27 grudnia 2018r. w sali sztabowej Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub. odbyło się przekazanie kart rabatowych na paliwa dla druhów OSP.

Późnym wieczorem 23.12.2018 roku Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Olecku wizytował komendant główny PSP generał brygadier Leszek Suski. W obecności komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego oraz komendanta powiatowego PSP bryg. Roberta Wiśniewskiego spotkał się z pełniącymi w tym dniu służbę strażakami.

21 grudnia 2018r. w sali sztabowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie wigilijne.