PA150695Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy przeprowadziła kolejne szkolenie kursowe druhów OSP. Ma ono na celu podniesienie kwalifikacji strażaków-ratowników do pełnienia funkcji kierowców. Zostało zorganizowane dla strażaków z jednostek OSP powiatu nidzickiego.

We wtorek, 3 października bieżącego roku, Klub Honorowych Dawców Krwi „Strażak” działający przy komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zorganizował kolejną zbiórkę krwi. Akcja przeprowadzona została w ramach kolejnej edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.  

W dniach 23 września - 1 października 2017 roku w obiektach Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi przeprowadzone zostało szkolenie dla strażaków  OSP z terenu powiatu gołdapskiego, którzy w przyszłości będą zajmowali się obsługą oraz konserwacją sprzętu ratowniczego. 

We wtorek, 19 września komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski wizytował powiat braniewski oglądając miejsca w których prowadzone były działania związane z lokalnymi podtopieniami.

W dniu 23 sierpnia 2017 roku na plaży miejskiej w Gołdapi odbył się pokaz sprzętu służb ratowniczych powiatu gołdapskiego w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Podczas pokazu można było poznać służbę strażaka, policjanta, funkcjonariusza Straży Granicznej jak również dowiedzieć się na czym polega wolontariat w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.