22 września 2018 r. nad jeziorem Mały Jeziorak odbyły się po raz kolejny spławikowe zawody wędkarskie dla strażaków ratowników powiatu iławskiego o puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym..." to fragment roty ślubowania, jakie złożył wczoraj w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach strażak Wojciech Ludwiniak. Była to też okazja do wręczenia awansów i nagród.

"Ognik" to specjalnie wyposażona sala edukacyjna, w której dzieci ze szkół podstawowych mogą poznać zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia i przyswoić kanon takich zachowań. Dotyczy to choćby sytuacji pożaru w domu, przedszkolu lub szkole. 14 września taką salę otwarto w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach.


V powiatowe młodzieżowe zawody sportowo – pożarnicze odbyły się 15 września w Idzbarku. Organizatorem zawodów była Komenda Powiatowa PSP w Ostródzie, Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostródzie oraz Wójt Gminy Ostróda.

W dniu 06.09 2018 r. po blisko  41 latach do bartoszyckich strażaków powrócił sztandar, który został nadany Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartoszycach 1 września 1946 r.