Tradycyjnie już kierownictwo oraz strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie czynnie uczestniczyli w uroczystościach oraz imprezach towarzyszących z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

9 listopada 2017 roku w Komendant Powiatowy PSP w Ełku otworzył cykl szkoleń dla pracowników MOPS w Ełku z zakresu programu „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”

W dniach 31 października i 2 listopada 2017r. odbyły się wideokonferencje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie ze Starostami i Komendantami Powiatowymi PSP w celu omówienia bieżącej sytuacji i ich oceny w  powiatach kętrzyńskim, braniewskim, bartoszyckim, elbląskim objętych pogotowiem przeciwpowodziowym.

W piątek, 27 października strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie otrzymali prezent w postaci nowoczesnego wyposażenia.

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie razem z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Szczycieńskim Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miasta w Szczytnie zorganizowała debatę społeczną skierowaną do młodych ludzi, a poświęconą promowaniu prawidłowych zachowań na wodzie oraz na terenach przyległych do akwenów.