Powiatowe Obchody „Dnia Strażaka” w Kozłowie – 14 maja 2011 r.

 

Uroczystości powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Kozłowie rozpoczęły się o godz. mszą świętą w intencji strażaków w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kozłowie. Mszę celebrował ks .Andrzej Chędoszko. Następnie poddodziały strażaków przemaszerowały ulicami Kozłowa na stadion, gdzie rozpoczęły się główne uroczystości związane z obchodami strażackiego święta.

 

W uroczystościach wzięli udział strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu nidzickiego, strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, działacze zasłużeni dla ochrony przeciwpożarowej, sympatycy pożarnictwa, a także przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji współpracujących oraz zaproszeni goście.

 

Podczas ceremonii wręczone zostały odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe strażakom komendy powiatowej w Nidzicy oraz medale i odznaczenia dla zasłużonych strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.

Jednym z najwyższych odznaczeń Ochotniczych Straży Pożarnych - Złotym Znakiem Związku odznaczony został dh Henryk Obrębski.

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został dh Franciszek Kuciński.

Wyróżniający się strażacy otrzymali medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaki „Wzorowy Strażak”. Zasłużeni strażacy otrzymali medale "Za Długoletnią Służbę”. Dyplomem uznania Komendanta Głównego za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w służbie wyróżniona została st. ogn. Barbara Markowska.

 

Uroczystości swoją obecnością uświetnili:

- Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej - st.bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki,

- Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie dh Grzegorz Kniefel,

- przedstawiciele jednostek samorządowych oraz instytucji współdziałających.

 

 

/tekst: st. asp. A. Osowski, zdjęcia: KPPSP w Nidzicy/

Braniewo – obchody Dnia Strażaka – wręczono awanse i wyróżnienia

Uroczystą Akademią w Braniewskim Centrum Kultury uczczono powiatowe obchody Dnia Strażaka zorganizowanie wspólnie przez KP PSP w Braniewie oraz ZP ZOSP RP w Braniewie.

Podczas uroczystości podsumowano działalność straży pożarnej oraz wręczono odznaczenia, wyróżnienia i awanse obecnym na akademii strażakom i gościom. Po południu kolumna samochodów pożarniczych z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Wojskowej Straży Pożarnej przejechała ulicami Braniewa. W uroczystości uczestniczyli: pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, przedstawiciele Zarządów Gminnych oraz Miejskich Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu braniewskiego, samorządowcy oraz zaproszeni goście, którzy wspierają pożarnictwo powiatu. Uroczystość zapoczątkowało wprowadzenie sztandarów /PSP oraz jednostek OSP/ i wspólne odśpiewania hymnu. Następnie druhna Krystyna Lewańska, Wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP przywitała zebranych, a Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie - Władysław Szczepanowicz wygłosił przemówienie, podsumowujące ubiegły rok, zmiany w wyposażeniu jednostki oraz współpracę między komendą, a jednostkami OSP i samorządem lokalnym. Nie zabrakło podziękowań skierowanych do ludzi biznesu, którzy mocno wspierają strażaków zarówno PSP, jak również OSP. Odczytano przesłane listy i podziękowania z okazji Dnia Strażaka w tym również list Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - bryg. Jana Słupskiego. Następnie wręczono wyróżnienia, odznaczenie, medale oraz awanse strażakom. Na zakończenie zebrani goście gratulowali braniewskiej komendzie. Awanse oraz odznaczenia otrzymali niżej wymienni:

Na stopień starszego strażaka:
str. Jarosław Suchocki i str. Robert Kmin. Na stopień starszego sekcyjnego:
sekc. Tomasz Gierko, sekc. Andrzej Milewski, sekc. Piotr Swatowski, sekc. Karol Machnowski. Na stopień młodszego ogniomistrza:
st. sekc. Konrad Motyka, st. sekc. Mieczysław Lisowski. Na stopień aspiranta:
mł. asp. Marek Stankiewicz, mł. asp. Łukasz Kochan, mł. asp. Grzegorz Koronkiewicz. Na stopień starszego aspiranta:
asp. Mariusz Fiedorowicz.
Na stopień aspiranta sztabowego:

st. asp. Jarosław Byczko Na stopień starszego kapitana:
kpt. Ireneusz Ścibiorek, kpt. Wojciech Jaroszek, kpt. Władysław Szczepanowicz. Złoty Medal "Za zasługi dla pożarnictwa":
ogn. Piotr Jurczuk, mł. insp. Stanisław Kędzierski, dh. Bogusław Szczerba – Wójt Gminy Wilczęta.

Srebrny Medal "Za zasługi dla pożarnictwa":

podinsp. Bogdan Pawłowski Brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa":
sekc. Karol Machnowski, st. str. Jarosław Makarewicz, st. str. Daniel Stalczewski, st. str. Piotr Bożko, st. str. Paweł Krzysztoń, st. str. Rafał Poreda, dh. Andrzej Korybski, dh. Mateusz Ikier, dh. Jerzy Cylupa, dh. Jarosław Iwanus, dh. Tomasz Szepeta. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:
st. asp. Wojciech Tomkiewicz, Złoty Znak Związku:
dh Stanisław Popiel Medal honorowy im. Bolesława Chomicz:
bryg. w st. spocz. Stanisław Krajewski.

 

/oprac. kpt. Ireneusz Ścibiorek/.

W dniu 21 maja  2010 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie odbyły  się uroczyste obchody Dnia Strażaka. W tak uroczystym dniu zaszczycili nas swoją obecnością:  Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Mariusz Mierzejewski

Tegoroczne powiatowe obchody Dnia Strażaka połączone z zawodami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbyły się 16 maja 2010 r. w Janowcu Kościelnym.

W piątek 7 maja, tradycyjnie w remizie OSP Jeziorowskie, odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka w powiecie giżyckim. W uroczystości uczestniczyli: Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Mirosław Rutecki, Starosta Giżycki - Wacław Strażewicz, Komendant WKU w Giżycku - płk. Adam Krystowczyk ,  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn - Józef Karpiński, Wójt Gminy Miłki - Stanisław Wąsiakowski, Wójt Gminy Kruklanki - Władysław Gładkowski, Wójt Gminy Wydminy - Monika Łępicka Gij, Wiceburmistrz - Paweł Czacharowski, Wójt Gminy Giżycko - Andrzej Sieroński, Komendant Powiatowy Policji - insp. mgr Andrzej Mazurek.