27 czerwca 2018 roku strażacy z gołdapskiej komendy uczestniczyli w seminarium dotyczącym ratownictwa technicznego, które odbyło się w miejscowości Marijampole na Litwie. 

Czerwiec to kolejny miesiąc w którym strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie czynnie realizują spotkania z różnymi grupami odbiorców w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

28 czerwca br. o godzinie 12:30 w Sali Tradycji w tutejszej Komendzie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której wyróżnieni funkcjonariusze otrzymali dodatki motywacyjne oraz nagrody uznaniowe.

Kolejna narada kwartalna Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie z załogą odbyła się 26 i 27 czerwca.

W dniu 26 czerwca w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie odbyło się spotkanie służb i instytucji dotyczące bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży na organizowanych obozach harcerskich w powiecie iławskim.