16 grudnia 2018r. w sali sztabowej Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub. odbył się egzamin końcowy kursu kierowców konserwatorów sprzętu pożarniczego OSP.

Gen. brygadier Leszek Suski - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 15 grudnia br. wizytował jednostki ratowniczo-gaśnicze w Morągu i Ostródzie oraz stanowisko kierowania komendanta powiatowego.

W dniu 06.12.2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pasym zakupionego w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1787/18 zawarta w dniu 06.09.2018 r.

W dniu 10.12.2018 r. samorząd uczniowski Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczytnie zorganizował „Dzień Patrona Szkoły”. Na wydarzenie to zostali zaproszeni funkcjonariusze KP PSP w Szczytnie.

13 grudnia 2018 roku w Powiatowym Domu Kultury „Czerwony Tulipan” miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „ Zapobiegajmy pożarom”.