W piątek, 7 kwietnia w siedzibie Braniewskiego Centrum Kultury odbył się finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Z myślą o poprawie wyszkolenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w dniach 18 lutego do 9 kwietnia 2017 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy zorganizowała szkolenie strażaków-ratowników OSP. Zajęcia lekcyjne przeprowadzono w formie weekendowych zjazdów, w oparciu o tematykę "Programu szkolenia podstawowego strażaków-ratowników  OSP" z 17 listopada 2015 r. w liczbie 126 godzin lekcyjnych. Do udziału zgłoszono 21 strażaków.

7 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie odbyły się eliminacje powiatowe XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

7 kwietnia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie robocze poświęcone kampanii przeciwko wypalaniu traw na łąkach i nieużytkach w ramach ogólnopolskiej kampanii „Stop Pożarom Traw”.

7 kwietnia w Miłakowie  w ramach XIX eliminacji  powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, odbyła się prelekcja w ramach kampanii społecznych zainaugurowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Honorowy patronat nad turniejem i kampanią społeczną w powiecie ostródzkim objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki.