W dniach 31 października i 2 listopada 2017r. odbyły się wideokonferencje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie ze Starostami i Komendantami Powiatowymi PSP w celu omówienia bieżącej sytuacji i ich oceny w  powiatach kętrzyńskim, braniewskim, bartoszyckim, elbląskim objętych pogotowiem przeciwpowodziowym.

W piątek, 27 października strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie otrzymali prezent w postaci nowoczesnego wyposażenia.

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie razem z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Szczycieńskim Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miasta w Szczytnie zorganizowała debatę społeczną skierowaną do młodych ludzi, a poświęconą promowaniu prawidłowych zachowań na wodzie oraz na terenach przyległych do akwenów.

Strażacy z ostródzkiej komendy po raz kolejny wzięli udział w akcji edukacyjnej. Jest to trzecia odsłona szerokiej akcji społecznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod kryptonimem: „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”.

PA150695Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy przeprowadziła kolejne szkolenie kursowe druhów OSP. Ma ono na celu podniesienie kwalifikacji strażaków-ratowników do pełnienia funkcji kierowców. Zostało zorganizowane dla strażaków z jednostek OSP powiatu nidzickiego.