Braniewskie tegoroczne Święto Niepodległości odbyło się uroczyście i podniośle. Świętowanie rozpoczęło się mszą św., odprawioną w braniewskiej bazylice, po której uczestnicy uroczystości przeszli na Rondo gen. Andersa i Skwer Sybiraków, gdzie poszczególne delegacje złożyły kwiaty.

Komenda Powiatowa PSP w Giżycku w dniu 14.11.2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Giżycka zorganizowała spotkanie z mieszkańcami powiatu i przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, którego celem było zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z używania urządzeń grzewczych, takich jak kotły C.O. kominki, piecyki gazowe, a także związane z nimi przewody kominowe i wentylacyjne. Zwrócono także uwagę na obowiązki użytkowników tych instalacji tj. potrzebę ich regularnej konserwacji polegającej na okresowym czyszczeniu oraz dokonywaniu wymaganych prawem regularnych przeglądów.

13 listopada w sali konferencyjnej ostródzkiej komendy odbyło się spotkanie szkoleniowe w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa.

Kolejny specjalistyczny sprzęt ratowniczy trafił na wyposażenie strażaków – ochotników z terenu gminy Płoskinia. 13 listopada br. w Urzędzie Gminy Płoskinia odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Strażacy z ostródzkiej Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej uczcili setną rocznicę, odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel odbył się 9 listopada w sali konferencyjnej KP PSP Ostróda.