2 marca o godz. 10:24 do ZSK w Ostródzie wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu i pożarze na strychu budynku mieszkalnego w Wólce Majdańskiej.

W dniu 02.03.2010r., o godzinie 08.10, Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie otrzymało zgłoszenie o pożarze suszarni w zakładzie produkcji drzewnej w miejscowości Płoskinia.

Nagła odwilż, która przyszła po intensywnych opadach śniegu i mrozach, spowodowała gwałtowne roztopy. Strumyki, rzeczki, którymi do tej pory leniwie spływała woda, zmieniły się w rzeki i rwące potoki. Woda, nie mogąc pomieścić się w korytach, tworzy rozlewiska wokół nich. Zalane piwnice, zapchane przepusty wodne, podmyte ulice i drogi to skutek ocieplenia.

1.03.2010 roku, o godz. 10:27, dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Lidzbarku Warm. otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego połączonego z garażem przy ul. Pięknej.

Pożar w oborze zauważono nad ranem. Niestety zbyt późno, aby można było uratować budynek.