Z dniem 1 sierpnia br. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Bogdan Wierzchowski powołał nowego Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie – mł. bryg. Pawła Głowienkę.

25 lipca 2019 roku, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski wizytował  teren budowy nowej siedziby KM PSP w Elblągu.

13 lipca 2019 roku, Komendant Główny PSP, gen. brygadier Leszek Suski w obecności Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Michała Kamienieckiego i Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu, kpt. Łukasza Kochana, wizytował tereny Żuław Elbląskich - obszaru Polski w sposób szczególny zagrożonego powodzią z uwagi na swoje położenie - w znacznej części poniżej poziomu morza.

List sekretarza stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do druhen i druhów ochotniczych straży pożarnych w sprawie dodatkowych środków przeznaczonych na realizację zadań OSP

IMG 5719 Niestandardowy NiestandardowyPodczas uroczystego spotkania sportowcy przedstawili zdjęcia oraz filmy przedstawiające zmagania strażaków podczas mistrzostw. Pan Wojewoda pogratulował wicemistrzom kraju dokonanych osiągnięć, zapoznał się z osiągnięciami poszczególnych reprezentantów oraz życzył dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego podziękował strażakom za reprezentowanie województwa, pogratulował zdobytych medali oraz wszystkim członkom reprezentacji nagrody pieniężne.