Aktualności KP PSP Braniewo

 

  1. 13 października 2019 roku, bryg. Krzysztof Bogusławski Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zapoznał się z przebiegiem prac remontowych realizowanych na placu wewnętrznym strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku.

  2. 5 września 2019 roku, w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w którym uczestniczył Starosta Braniewski Karol Motyka.