WFOSIGW

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie realizowała zadanie Państwowej Jednostki Budżetowej pn. „Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla jednostek PSP” zakwalifikowanego do dofinansowania w 2020 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na podstawie zawartej umowy z WFOŚiGW w Olsztynie nr 00005/20/62011/LZ-DS/PJB z dnia 27.04.2020 r.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zakupiła:
1. 1 szt. działka wodno-pianowego (dostawcą była firma ARPAPOL Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu),
2. 1 szt. kompresora do ładowania butli powietrznych (dostawcą była firma DEPOL Spółka cywilna Natalia Bobowska, Karol Baniewicz z siedzibą w Gdyni),
3. 50 szt. węży pożarniczych (dostawcą była firma ARPAPOL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).

Całkowita wartość zadania wyniosła 100.000,00 zł., w całości sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”