logo PL RUSSIAW dniu 15.06.2020r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie podpisała umowę grantową na realizuje projekt pt ,,Zapobieganie oraz usuwanie skutków zmian klimatu poprzez zakup pojazdów i sprzętu pożarniczego do walki z pożarami lasów” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 września 2020 roku. Działania w ramach projektu będą realizowane przez okres 24 miesięcy. Całkowita wartość projektu wynosi 1 731 541,50 EURO, wnioskowana kwota dofinansowania (90%) wynosi 1 558 387,35 EURO. Wartość projektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie to: 793 460,00 EURO.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:
- Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
- Państwowy Urząd Obwodu Kaliningradzkiego "Oddział Państwowej Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Cywilnej"

Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy służb ratowniczych działających po obu stronach polsko-rosyjskiej granicy, a w konsekwencji efektywniejsze i skuteczniejsze reagowanie na pojawiające się zagrożenia pożarów lasów wynikających z uwagi na zmianę klimatu. W wyniku realizacji projektu uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje, razem nauczą się podejmowania decyzji podczas likwidacji skutków pożarów, udoskonalą współpracę i zarzadzanie między sobą, poznają zasady funkcjonowania instytucji partnerskich.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia specjalistyczne strażaków służb ratowniczych Polski i Rosji w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń, odbędą się także wspólne ćwiczenia aplikacyjne i praktyczne. W ramach projektu przewiduje się min.: zakup niezbędnego sprzętu pożarniczego.

logo PL RUSSIA europ union

Niniejszy dokument został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska-Rosja 2014 - 2020.