ZinProOpeRozReg2004-2006_html_m37b202a2ZinProOpeRozReg2004-2006_html_1ad31eda

ZinProOpeRozReg2004-2006_html_60c461af

 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w okresie od 9 sierpnia 2004 do 30 maja 2008 roku realizowała projekt p.t. Platforma 112-równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa nr Z/2.28/I/1.5/057/06.

Projekt, którego wartość wyniosła 2 455 028,05 PLN współfinansowany był (w 75%) ze Śródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.

W projekcie uczestniczyło 18 Komend Państwowej Straży Pożarne województwa warmińsko- mazurskiego: 16 Komend Powiatowych PSP: Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Ełk, Giżycko, Gołdap, Iława, Kętrzyn, Lidzbark, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Pisz, Szczytno, Węgorzewo, 1 Komenda Miejska PSP w Elblągu oraz Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie.

Projekt miał na celu usprawnienie przepływu informacji oraz koordynacji działań pomiędzy służbami ratowniczymi poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu ratowniczego. Uczestniczące w projekcie jednostki zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt informatyczny z oprogramowaniem, rozbudowano centrale telefoniczne. W rezultacie powstały nowoczesne platformy teleinformatyczne do przyjmowania zgłoszeń alarmowych oraz koordynacji działań służb ratowniczych. Dzięki realizacji projektu powstał nowoczesny zintegrowany system ratowniczy jednostek Straży Pożarnej, których działania koordynowane są poprzez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.