NFOS

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie realizowała zadanie Państwowej Jednostki Budżetowej pn. ”Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” zakwalifikowane do dofinansowania w 2019 r. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW w Warszawie nr 192/2018/Wn14/NZ-UR-LZ/D z dnia 22.08.2018r. ze zmianami.

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zakupiła 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Całkowita wartość zadania wyniosła 842 181,00 zł., z czego 370 000,00 zł. zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki finansowe w wysokości 400 000,00 zł. pochodziły z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (z dotacji celowych otrzymanych od Powiatu Ełckiego oraz od Gminy Miasta Ełk), a pozostałe 72 181,00 zł pochodziło z budżetu Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Zakupiony samochód został przekazany nieodpłatnie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.