Dyrektor olsztyńskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - Pan Andrzej Zakrzewski, w obecności wicewojewody Sławomira Sadowskiego oraz komendantów służb mundurowych naszego województwa, zainicjował akcję profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych.

Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki uhonorował asp. Przemysława Żydaczka nagrodą pieniężną w związku z ustanowieniem nowego rekordu polski podczas XVII Międzynarodowych Halowych Mistrzostw Polski w Dwuboju Pożarniczym.

W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych trwa kampania sprawozdawcza za rok 2018. W spotkaniach czynny udział biorą przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej szczebli – powiatowego i wojewódzkiego.

17 stycznia 2019 roku w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyła się narada roczna kadry kierowniczej podsumowująca sytuację pożarową, działania ratownicze i prewencyjne prowadzone w 2018 roku przez Komendy Miejskie i Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego.

16 stycznia 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja prasowa w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie wojewódzkim dotycząca bezpieczeństwa.