27 marca 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, które dzięki uprzejmości Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP poprowadził st. sekc. Krzysztof Maczulski -  wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego.  

W szkoleniu udział wzięli strażacy z KP PSP Węgorzewo, KP PSP Giżycko, strażacy z 11 Pułku Artylerii oraz druhny i druhowie z jednostek OSP powiatu węgorzewskiego. Szkolenie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował uaktualnienie wiadomości z zakresu  badania urazowego poszkodowanego, mechanizmu złamań, zwichnięć i skręceń oraz rodzajów krwotoków i sposobów ich tamowania. W drugiej części szkolenia  utrwalone wiadomości strażacy mogli praktycznie wykorzystać w pozorowanych scenkach. Celem ćwiczeń było utrwalenie i uzupełnienie posiadanej przez strażaków - ratowników wiedzy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Opracowanie i zdjęcia: st. asp. Tomasz Grunwald