30 października 2018 r. na terenie zakładu WILD odbyły się ćwiczenia praktyczne zastępów z jrg w Mrągowie.

Po godzinie 11 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w  Mrągowie wpłynęło zgłoszenie od pracownika zakładu WILD o silnym zadymieniu w magazynie, w którym stoi wózek widłowy zasilany gazem LPG. Do działań zadysponowane zostały dwa zastępy z jrg w Mrągowie. Po udaniu się pracowników do punktu ewakuacji zauważono brak 2 osób. Rota z  nawodnioną linią gaśniczą udała się na poszukiwanie w magazynie zaginionych osób. Po odnalezieniu poszkodowanych i ewakuacji ich do strefy bezpiecznej zostali przekazani kolejnej rocie z punktu medycznego. Celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy pomiędzy pracownikami zakładu i służb ratowniczych, zapoznanie się ze specyfiką obiektu oraz możliwością prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych.
Opracowanie: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Mrągowie
Zdjęcia: WILD Polska Sp. z o.o.