Każdy strażak co roku zobowiązany jest do zaliczenia sprawdzianu z wychowania fizycznego.

34 druhów strażaków z powiatu lidzbarskiego ukończyło szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia prowadzone były przez funkcjonariuszy PSP lidzbarskiej komendy.

Powiększyło się grono strażaków OSP w powiecie ostródzkim, uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Strażacy iławskiej komendy oraz jednostek OSP w Ząbrowie i Wikielcu wzięli udział w ciekawej inicjatywie sadzenia lasu.

Straż pożarna jak widać nie tylko gasi, ale również symbolicznie odtwarza zniszczone przez pożary tereny leśne. Tak było w tym przypadku, w piątek 12 kwietnia w miejscu gdzie rok temu doszło do pożaru młodnika, który całkowicie uległ zniszczeniu strażacy nasadzili nowe sadzonki drzew.

6 kwietnia 2019r. w sali sztabowej Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub. odbyło się zakończenie szkolenia podstawowego  strażaków ratowników  OSP.