W tym roku moc życzeń, zdrowia i serdeczności zostały przekazane od Burmistrza Giżycka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w  Giżycku, Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku
oraz Komendanta Straży Miejskiej w Giżycku na ręce płci pięknej przez przedstawicieli poszczególnych służb bezpieczeństwa i porządku publicznego.

5 marca 2019 roku w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzona została kolejna zbiórka krwi. W akcji poboru krwi uczestniczyli pracownicy KP PSP w Braniewie, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sympatycy pożarnictwa.

27 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach odbyły się eliminacje miejsko-gminne 42. edycji Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Od 18 stycznia na terenie powiatu oleckiego przeprowadzono 17 szkoleń z zakresu wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED.  Akcja poprzedzona była zakupem do jednostek OSP defibrylatorów AED,  sfinansowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

02 marca 2019 r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 w Elblągu odbyło się szkolenie  medyczne druhów  okolicznych OSP, tematyka zajęć  obejmowała postępowanie na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy  z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej  z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.