W czerwcu strażacy JRG Mrągowo w ramach akcji Kręci Mnie Bezpieczeństwo uczestniczyli w szeregu imprez  organizowanych z okazji Dnia Dziecka przez szkoły, organizacje społeczne i samorządy.

Była to doskonała okazja do zapoznania dzieci,  ich rodziców i nauczycieli  z zasadami bezpiecznego przebywania w najbliższym otoczeniu, postępowania na wypadek powstania pożaru, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem sprzętu pożarniczego , fantomów oraz specjalnie przygotowanych przez strażaków zabawek cieszyły się bardzo dużym powodzeniem i popularnością.
Opracowanie: bryg. Jarosław Jakubik, KP PSP w Mrągowie
Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Mrągowie