2 października 2018 roku odbyła się uroczystość ślubowania strażaka Piotra Tyskiego. Świeżo upieczony strażak rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie.


Rotę ślubowania przyjął Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Paweł Mickiewicz, a uroczystość prowadził zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej st. asp. Tomasz Grunwald w obecności zmian służbowych.
Każdy funkcjonariusz podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej składa ślubowanie według słów roty, które brzmią następująco:
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Strażak Piotr Tyski 19 listopada rozpocznie szkolenie podstawowe w Szkole Podoficerskiej w Bydgoszczy. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.

Tekst i zdj: st. asp. T. Grunwald