8 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Giżycko został przekazany sprzęt pozyskany w ramach Funduszu Sprawiedliwość dla jednostki OSP Spytkowo i OSP Kamionki.

Sprzęt przekazał Wójt Gminy Marek Jasudowicz w obecności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku bryg. Jacka Baczewskiego i Prezesa Zarządu Powiatowego OSP Radosława Króla. Ochotnicy wzbogacili się w sprzęt o wartości 25 000,00 zł.w postaci 2 defibrylatorów AED, 2 parawanów do osłony miejsca wypadku, zestawu oświetleniowego, detektora napięcia, sprzętu do oznakowania terenu akcji, zestawu podpór i klinów, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierownicy.