Kontakt

bryg. mgr inż. Robert Fliciński
Stanowisko:
Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
Telefon:
89 522 95 00
Faks:
89 522 95 05

Łącza