Dofinansowanie w 2016 r.

Nazwa zadania: „ Podniesienie potencjału służb ratowniczych PSP”

Umowa Nr 00006/16/62011/LZ-WU/PJB

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 50 000,00 zł

DOTACJA WFOŚIGW: 50 000,00 zł

 

 

 

Informacja o współpracy z WFOŚiGW w Olsztynie

 

Umowa z WFOŚiGW w 2013 roku

Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie w roku 2013 realizowała umowę z WFOŚiGW w Olsztynie dotyczącą zadania „Doposażenia w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego w 2013 roku”:

łączny koszt zadania 60.000 zł /kwota dofinansowania 54.080 zł/.

W ramach zadania zakupiono:

 - zestaw poduszek pneumatycznych

 

 

 

Informacja

Umowa z WFOŚiGW w 2012 roku

Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie w roku 2012 realizowała umowę z WFOŚiGW w Olsztynie dotyczącą zadania „Doposażenia w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego”:

łączny koszt zadania 107.060 zł /kwota dofinansowania 80.000 zł/.

W ramach zadania zakupiono:

- przyrząd kontroli ODO

- zestaw ratownictwa wodnego

- pianotwórczy środek gaśniczy

- pompy beczkowe

- rozdzielacze pożarnicze

- detektor prądu