logo960px5

dscf6913

DSC 3306 CopyW dniach 17-20 lipca b.r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie zorganizowano międzynarodowe warsztaty metodyczno-tematyczne „Doskonalenie instruktorów gaszenia pożarów wewnętrznych”. Celem warsztatów było szkolenie, unifikacja wiedzy i umiejętności oraz wymiana doświadczeń wśród instruktorów ogniowych z Polski oraz Szwecji, Belgii i Hiszpanii, którzy na co dzień odpowiadają za kształcenie kadry instruktorskiej w swoich krajach oraz współtworzą program z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

gW dniach 28-29 maja oraz 5-6 czerwca w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyły się dwie edycje szkolenia zorganizowanego przy udziale Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. Głównym celem szkolenia nazwanego roboczo „FIREFOBIA” było przygotowanie policjantów pełniących służbę w oddziałach i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji do interwencji z udziałem substancji niosących zagrożenie pożarem oraz wybuchem.

aW dniach 8-9 czerwca b. r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Warmii i Mazur EXPO MAZURY miało miejsce wydarzeniecharakterze prewencyjnym i edukacyjnym promujące bezpieczny wypoczynek. Akcja Bezpieczne Mazury poruszała tematy ściśle związane z bezpieczeństwem, w tym pożarowym.

gaaW dniu 4 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia PSP w Olsztynie  przeprowadzone zostały warsztaty tematyczne pt: ,,Gaz jako paliwo”. Uczestnikami warsztatów byli dowódcy i zastępcy dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP.

Warsztaty miały na celu poszerzenie  i usystematyzowanie wiedzy na temat gazów i cieczy kriogenicznych, ich właściwości fizykochemicznych, sposobów magazynowania i transportowania, zagrożeń związanych z uwolnieniem, pożarem bądź narażeniem na oddziaływanie termiczne cystern lub butli.

Warsztaty składały się z dwóch zasadniczych części: teoretycznej – wzbogaconej pokazami oraz zajęć praktycznych – na stanowiskach dydaktycznych.

fW dniach 1-3 oraz 7-9 marca 2017 r. w Ośrodku  odbyły się szkolenia w zakresie ratownictwa lodowego. Strażacy PSP z województwa warmińsko-mazurskiego mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę w zakresie znajomości parametrów lodu, sprzętu do ratownictwa lodowego oraz ubrań wypornościcowych i skafandrów ratowniczych, samoratownictwa oraz działań ratowniczych na lodzie wraz z technikami ewakuacji poszkodowanych.