logo960px5

dscf6913

db29 listopada 2013 r. w Ośrodku Szkolenia odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. Po dobrze zdanych egzaminach, z uzyskania awansu na pierwszy stopień podoficerski mogli cieszyć się wszyscy uczestnicy szkolenia.

Wśród awansowanych znalazły się osoby, które, pomimo wysokiego poziomu prezentowanego przez grupę, wyróżniały się zaangażowaniem, aktywnym udziałem w pracach na rzecz Ośrodka Szkolenia oraz wynikami w nauce.

a16 września 2013 r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyło się szkolenie doskonalące dla dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych i dowódców zmian z zakresu zaawansowanej stabilizacji pojazdów podczas wypadków komunikacyjnych. Szkolenie poprowadził zaprzyjaźniony instruktor ratownictwa technicznego, który również dostarczył szeroką gamę sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego, a także dodatkowego wyposażenia używanego podczas stabilizacji pojazdów.

dsc 0172W dniach 17-28 czerwca 2013 r. w Ośrodku Szkolenia odbyło się szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej. W czasie szkolenia słuchacze mieli okazje pogłębić swoją wiedzę oraz szlifować umiejętności z zakresu szeroko pojętego ratownictwa chemicznego. Po wzbogaceniu bazy dydaktycznej o sprzęt specjalistyczny będący w posiadaniu miejscowych jednostek ratowniczo-gaśniczych, Ośrodek stanowił niezłą bazę do ćwiczeń nastawionych na praktyczne radzenie sobie w sytuacjach z udziałem niebezpiecznych substancji.

cfbt_2013W dniach 3-6 czerwca br. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyły się warsztaty tematyczne „Gaszenie pożarów wewnętrznych”, współorganizowane przez Biuro Szkolenia KG PSP oraz Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie. Wyjątkowość tych warsztatów stanowił fakt, że w roli wykładowców i instruktorów kierujących realizacja zarówno zajęć teoretycznych jak i praktycznych byli John McDonough i Shan Raffel z Australii, współautorzy książki „3D Firefighting. Training, Techniques and Tactics”,

dsc_0086W dniu 21 maja br. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Strażaka. Z tej okazji wręczono medale, odznaczenia, nagrody oraz awanse na wyższe stopnie służbowe, nie ominięto przy tym kadry Ośrodka bowiem:

- st. kpt. Szymon Kokot-Góra – otrzymał srebrną odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”  oraz za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych został wyróżniony dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej