Obiekt komory wykonano na bazie sześciu kontenerów o wymiarach 6,0x2,5x2,5 m połączonych ze sobą  za pomocą połączeń spawanych i skręconych w miejscu użytkowania. Zestawiony układ kontenerów w końcowej fazie został ocieplony wełną mineralną i pokryty falistą  blachą ocynkowaną w celu zapewnienia ochrony przed warunkami atmosferycznymi, jak również zapewnienia estetyki.

ac

Opisywane stanowisko pozwoli nam symulować szereg wariantów, tj.

- niekontrolowany wypływ gazu

do atmosfery i utworzenie obłoku palnego gazu, z możliwością zapłonu powstałej mieszaniny gaz-powietrze i wybuchu,

- wyciek fazy ciekłej i gazowej bez zapłonu,

- wyciek fazy gazowej pod ciśnieniem z zapłonem “Jet Fire”,

- wyciek fazy ciekłej z zapłonem,

- rozszczelnienia na poszczególnych elementach zbiornika.

 

by GodlesPoligon do ćwiczeń z zakresu działań gaśniczych podczas pożarów na terenach wiejskich i pożarów lasów i torfowisk oraz dostarczania wody na duże odległości.

aaStanowisko do obserwacji i gaszenia pożarów cieczy palnych. Daje możliwość wykorzystanie tac o różnych wielkościach

by Godles

Wspinalnia wykorzystywana jest do ćwiczeń z zakresu ratownictwa wysokościowego, między innymi ewakuacji ludzi z wyższych kondygnacji