Stanowisko do ćwiczeń taktycznych z zakresu zdarzeń w infrastrukturze komunalnej i przemysłowej, takich jak wycieki cieczy niebezpiecznych spowodowanych awarią zaworów, czy uszkodzeniem przewodów i rurociągów. 

by GodlesStanowiska do obserwacji wybuchów - dają możliwość obserwacji wybuchów cieczy palnych skroplonych pod ciśnieniem ("bleve") oraz wybuchu gazów w postaci chmury.

d

Stanowisko służy do ćwiczeń z zakresu uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych z cystern samochodowych przy użyciu różnych metod.

 

 

 

cStanowisko do ćwiczeń z zakresu ratownictwa budowlanego z elementami ratownictwa medycznego - przebicia w ścianach i stropach, wykonywanie wykopów, odgruzowywanie

 

Komora rozgorzeniowa (ogniowa) służy do symulacji zjawisk, jakie zachodzą w pomieszczeniu podczas pożaru.