Stanowiska do ćwiczeń z zakresu cięcia piłami do drewna oraz stali i betonu

by Godles

Stanowisko do ćwiczeń z pneumatycznymi zestawami ratowniczymi podnoszącymi

 

 

by godlesStanowisko służy do ćwiczeń z zakresu ratownictwa drogowego

by GodlesStanowisko do ćwiczeń taktycznych z zakresu gaszenia pożarów piwnicznych.

by GodlesStanowisko do ćwiczeń w warunkach zawałów w studniach i kanałach. Umożliwia przećwiczenie technik ewakuacji