Obiekt komory wykonano na bazie sześciu kontenerów o wymiarach 6,0x2,5x2,5 m połączonych ze sobą  za pomocą połączeń spawanych i skręconych w miejscu użytkowania. Zestawiony układ kontenerów w końcowej fazie został ocieplony wełną mineralną i pokryty falistą  blachą ocynkowaną w celu zapewnienia ochrony przed warunkami atmosferycznymi, jak również zapewnienia estetyki.

Kontenery wewnątrz podzielone są ściankami na trzy pomieszczenia:

dyspozytornię
pomieszczenie zadymione (moduł niski)
pomieszczenie zaciemnione (moduł wysoki)

W pomieszczeniu zadymionym znajduje się szereg poziomo i pionowo zestawionych elementów stanowiących trasę toru w postaci labiryntu. Trasa jest tak wykonana, aby ćwiczący był zmuszony do ciągłej zmiany pozycji (stojąca, pochylona, czołganie).

W większości przeszkody stanowią znormalizowane elementy ram zabudowane siatką krepowaną. Ponadto w module zadymionym znajdują się: drzwi o różnej konstrukcji, ruchoma pochylnia, wznoszące się podłoże, ruchomy podest pomiędzy przeszkodami, otwory o różnych wielkościach, różne poziomy z wykorzystaniem drabinki, układ ram otwieranych i przesuwanych, ciasny pasaż zabudowany instalacją rurową i zaworami

 Pomieszczenie ćwiczebne zaciemnione wykonano z dwóch kontenerów zestawionych w piętro. W module tym wykonano fragment klatki schodowej o konstrukcji stalowej, tunel kablowy wielopoziomowy, schody spiralne, studnię.

Pomieszczenie dyspozytorni stanowi integralną część komory dymowej i oprócz możliwości nadzoru i sterowania pracą urządzeń, spełnia rolę śluzy zapewniającej bezkolizyjne wejście i wyjście z komory. W celu umożliwienia kierującemu szkoleniem obserwowania ćwiczących na trasie w prezentowanej komorze wprowadzono nowoczesne rozwiązania monitoringu z wykorzystaniem programu komputerowego. 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: własne