ac

Opisywane stanowisko pozwoli nam symulować szereg wariantów, tj.

- niekontrolowany wypływ gazu

do atmosfery i utworzenie obłoku palnego gazu, z możliwością zapłonu powstałej mieszaniny gaz-powietrze i wybuchu,

- wyciek fazy ciekłej i gazowej bez zapłonu,

- wyciek fazy gazowej pod ciśnieniem z zapłonem “Jet Fire”,

- wyciek fazy ciekłej z zapłonem,

- rozszczelnienia na poszczególnych elementach zbiornika.

 

Stanowisko do praktycznych ćwiczeń realistycznych scenariuszy z udziałem gazu LPG (patrz: schemat stanowiska) składa się z następujących elementów:

 1. Butla 11 kg propan-butan,
 2. Stojak,
 3. Poziomowskaz,
 4. Zawór bezpieczeństwa,
 5. Zawór fazy ciekłej,
 6. Zawór napełniania,
 7. Zawór fazy gazowej,
 8. Układ do ćwiczeń,
 9. Manometr,
 10. Zasilanie zbiornika w wodę,
 11. Króciec zasilania sprężonego powietrza.

 

W związku z tym, iż zbiornik może faktycznie być wypełniany mieszaniną gazów lub powietrzem możemy również podejmować próby uszczelnień w tak newralgicznych miejscach jak np. poziomowskaz, czy manometr fazy gazowej, gdyż są one zamontowane bezpośrednio w płaszczu zbiornika, bez możliwości ich “odcięcia”.

 

tekst i zdjęcia: kpt. Szymon Kokot-Góra