by Godles

Wspinalnia wykorzystywana jest do ćwiczeń z zakresu ratownictwa wysokościowego, między innymi ewakuacji ludzi z wyższych kondygnacji

, jak również prowadzenia działań gaśniczych na obiektach wielokondygnacyjnych. Ponadto jest wykorzystywana w sporcie pożarniczym w konkurencji wspinania przy użyciu drabiny hakowej.