Księgozbiór Ośrodka Szkolenia

 

1-9

100 lat OSP w Biskupcu Pomorskim 1891-1991

Zarząd OSP w Biskupcu 1991

100-lecie OSP w Lubawie 1895-1995

Edward Pokojski 1995

100-lecie OSP we Wrzesinie

2010

100-lecie Skarlińskiej OSP 1900-2000

Andrzej Korecki 2000

110 lat OSP i 75 lat Orkiestry Dętej OSP w Lidzbarku Przyszłość i Teraźniejszość

Edward Klemens 1999

120- lecie OSP i 85-lecie Orkiestry Dętej w Lidzbarku Warmińskim

M. Dzimira; M. Raczyński 2009

135 godina Hrvatske vatroganse zajednice

 

20 lat PSP

 

50 lat Krakowskiej Szkoły Pożarniczej

2010

50 lat OSP Mątki

Zdzisław Patoła 1996

50 lat OSP w Henrykowie

 

55 lat Krakowskiej Szkoły Pożarniczej 1960-2015

 

60 lat ochrony przeciwpożarowej w powiecie ełckim

R. Skawiński, J. Franczuk, M. Hołubowicz 2005

60 lat Zawodowej Służby Pożarniczej na Ziemi Mrągowskiej 1950-2010

Wydawnictwo Promocja Polska 2010

65 lat Iławskiej Straży Pożarnej

J.M. Lemiech; K. Tomanek 2013

75 lat Z OSP RP X Zjazd Krajowy Warszawa Materiały Zjazdowe

Z OSP RP 1997

75-lecie kształcenia oficerów straży pożarnej

SGSP 2014

X lat PSP 1992-2002

2002

XXX-LAT RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ W POLSCE

A   

ABC strażaka ochotnika

KG PSP

ABC Strażaka Ochotnika-pierwsza pomoc

praca zbiorowa, 2000

ABC Strażaka Ochotnika-pierwsza pomoc

Paweł Szajda, Justyna Lasota, Sebastian Żywiecki, 2009

Akcja ratowniczo-gaśnicza podczas pożarów i katastrof samochodowych

 

Akcje ratownicze podczas katastrof budowlanych

1999

Analiza ekonomiczna firmy

Wiesław Sasin 1998

Analiza matematyczna w zadaniach cz.I

Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski, 1977

Analiza pożarów dużych

1972

Aspekty zdrowotne awarii chemicznych

 

Auto na gaz- instalacje zasilania samochodów ciekłym gazem, taktyka działań ratowniczych, podręcznik ratownictwa drogowego

Piotr Guzewski, Roman Pawłowski, 1993

B

Bazy danych dla początkujących

Witold Sikorski, 1991

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Stefan Filipowski, 1973

Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ

Stanisław Mac, Jerzy Leowski, 1976

Bezpieczeństwo i higiena pracy -poradnik dla pracodawcy

Zygmunt Wieczorek 2009

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza kwartalnik  01/07

 

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza kwartalnik  03/07

 

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza kwartalnik 02 (10)/08

 

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza kwartalnik 04 (12)/08

 

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza kwartalnik 04 (16)/09

 

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza -kwartalnik grudzień 2014

 

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza kwartalnik nr 01/06

 

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza kwartalnik nr 02/07

 

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza -kwartalnik wrzesień 2013

CNBOP-PIB 2013

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza -kwartalnik wrzesień 2014

CNBOP-PIB 2014

Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków

J.Lindner; W.Struś 1965

Bezpieczeństwo pożarowe budynków cz. I

Marian Abramowicz, Ryszard Gabryel-Adamski,  2002

Bezpieczeństwo prac w leśnictwie

praca zbiorowa, 1977

BHP w transporcie samochodowym

Robert Trzeciecki, Tadeusz Komorowski 1978

BHP w strażach pożarnych 

Bibliografia techniki pożarniczej 1901-1988

Paweł Tomasz Frątczak, 1992

Biuletyn Informacji Technicznej KG PSP  1967

1981

Biuletyn Informacji Technicznej KG PSP 2 1981

1981

Biuletyn Informacji Technicznej KG PSP 3 1981

1981

Biuletyn Informacji Technicznej KG PSP 4 1983

1983

Biuletyn Informacji Technicznej KG PSP X 1967 

Biuletyn Informacyjny PSP za rok 2013

KG PSP 2014

Błędy w taktyce-duże straty

Markus Pulm, 2005

Bóg kocha Amerykę

Maksymilian Berezowski, 1978

Budowa i eksploatacja urządzeń dźwigowych i żurawi samojezdnych w Państwowej Straży Pożarnej

Bogdan Stachowiak

Budowa i rodzaje autodrabin pożarniczych oraz ich wykorzystanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych

Bogdan Stachowiak, 1996

Budowa i wykorzystanie w działalności ratowniczej PSP lekkich samochodów specjalnych ratownictwa drogowego

Bogdan Stachowiak, 1996

Budowa, wyposażenie i wykorzystanie lekkich samochodów specjalnych ze sprzętem oświetleniowym i sprzętem ochrony dróg oddechowych

Bogdan Stachowiak, 1996

Budynki wysokie

Jan Lindner, Włodzimierz Struś, 1977

Była taka akcja

Przegląd pożarniczy 2012

C

Ceremoniał Ochotniczej Straży Pożarnej

2000

Ceremoniał Pożarniczy

KG PSP, 1989

Ceremoniał Pożarniczy

KG PSP, 1997

Ceremoniał Pożarniczy

KG PSP, 1998

Ceremoniał wojskowy

1973

Chemia fizyczna

Elżbieta Gałązka, 1976

Chemia fizyczna - ćwiczenia rachunkowe w wybranych zagadnień

Elżbieta Gałązka 1976

Chemia organiczna

W. G. Żiriakow, 1979

Chronologia Powstawania Ochotniczych Straży Pożarnych na ziemiach Polskich w Latach 1845-1890 OSP ponadstuletnie

Władyslaw Pilawski 1998

Cięcie gazowe metali na potrzeby straży pożarnych

Jan Hillar, 1970

Ciężki samochód gaśniczy GCBA 6/32 typu 004

Tadeusz Ściebura, Wiktor Wawrzyński, 1979

Ćwiczenia rachunkowe z wymiany ciepła i masy tom I

Marek Surała 1981

Ćwiczenia rachunkowe z wymiany ciepła i masy tom II

Marek Surała 1981

Ćwiczenia ratownicze

Maciej Schroeder,  2002

D

Dawki i działanie biologiczne promieniowania jonizującego

Adam Hrynkiewicz, 1993

Dekontaminacja w działaniach rat. chemicznego jednostek straży pożarnych

 

Dekontaminacja w działaniach ratownictwa chem. jednostek straży pożarnych

Piotr Guzowski, Roman Pawłowski 1994

Dekontaminacja w działaniach ratownictwa chemicznego jednostek straży pożarnej - podręcznik ratownictwa chemicznego

 Piotr Guzewski, Roman Pawłowski, 1994

Dochodzenie popożarowe - zagadnienia wybrane

Paweł Borowski,1974

Dostarczanie wody na duże odległości

Henryk Ołdakowski, 1967

Drabiny mechaniczne i hydrauliczne

Zygmunt Stanowski, Henryk Szczesiul, 1969

Drabiny mechaniczne i hydrauliczne

Komenda Główna Straży Pożarnych 1969

Działalność straży pożarnej w akcji przeciwpowodziowej

Zdzisław Filingier,1959

Działania ratownicze podczas katastrof budowlanych

Zoja Bednarek, Andrzej Marciniak, 1995

Działania służb technicznych i ratownictwa w nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych odział w Poznaniu, 1996

Działdowska Straż Pożarna zarys dziejów

B. Cywiński; S. Siergiej 2006

Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń wojny i pokoju

 2004

Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce

Józef Ryszard Szaflik 1985

Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce

Józef Ryszard Szaflik 2005

E

Edukacja społeczeństwa w zakresie zagrożeń chemicznych

Łucja Jasińska, Ryszard Groszek,  2006

Efektywność dowodzenia

 Edward Gierski,1997

Efektywność kształcenia w szkolnictwie

Józef Zalewski,1993

Ekologia z ochroną środowiska

Ewa Pyłka-Gutowska,, 1998

Elementy statystyki dla pedagogów

Janina Danuta Łaniec, 1987

Elektrotechnika - zbiór zadań

Krystyna Borowicz, 1975

Elementy bezpieczeństwa pożarowego budynków dla słuchaczy kursów kwalifikacyjnych szeregowych i podoficerów PSP

Artur Hetmann 2005

Elementy bezpieczeństwa pożarowego budynków dla słuchaczy kursów kwalifikacyjnych szeregowych i podoficerów PSP

Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa

Elementy bezpieczeństwa pożarowego budynków dla słuchaczy kursów kwalifikacyjnych szeregowych i podoficerów PSP

Praca zbiorowa 2005

Elementy ekonomiki obronnej

Stanisław Ciastoń, 1979

English File intermediate students book

1999

F

Finanse i księgowość zarządzanie dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w PSP

Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne

Zbigniew Kamiński, 1968

Fizyka dla wyższych szkół technicznych tom I

Adam Kubica, Eugeniusz Wnuczak, Ryszard Żuczkowski,1974

Fizykochemia spalania i środki gaśnicze dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego szeregowych PSP

praca zbiorowa 2005

Fizykochemia spalania i wybuchów - ćwiczenia laboratoryjne

Robert Borkowski,Waldemar Jaskółowska, Ewa Piechocka, Marzena Półka, 1996

Funkcje dowodzenia

Edward Burzyński, 1976

G

Garaże

Jan Lindner, Włodzimierz Struś, 1978

Gaszenie pożarów gazami obojętnymi i środkami chemicznymi

Jan Lindner, 1969

Gaszenie pożarów w strefie urządzeń i instalacji elektrycznych

 1967

Gaszenie pożarów wewnętrznych

CNBOP - Jan Kielin 2017

Gaszenie pożarów. Usuwanie dymów i gazów jako element taktyczny w akcjach gaśniczych

1967/1968

Gaśnice i agregaty cz I

Bogdan Śmiełowski, 1996

Gaśnice i agregaty cz II

Bogdan Śmiełowski, 1997

Gaśnice-wczoraj, dziś i jutro

Antoni Wolny, Marek Pisarek, 2003

Geografia przemysłu Polski

Irena Fierla, 1984

Gospodarowanie zasobami PSP w Wielkopolsce

 

H

Historia Polskich Firm Pożarniczych od połowy XIX w do współczesności 40 lat Centralnego Muzeum Pożarnictwa 1975-2015

Wydawnictwo AXON 2015

Historia przebudowy ustroju ochrony przeciwpożarowej w Polsce w świetle dokumentów i faktów TOM I

Historia przebudowy ustroju ochrony przeciwpożarowej w Polsce w świetle dokumentów i faktów TOM II

Andrzej Stefanowski  2015

Historia przebudowy ustroju ochrony przeciwpożarowej w Polsce w świetle dokumentów i faktów TOM III

Andrzej Stefanowski  2015

Historia przebudowy ustroju ochrony przeciwpożarowej w Polsce w świetle dokumentów i faktów TOM IV

Andrzej Stefanowski  2015

Hydrologia

Czesław Król, 1981

Hydrologia i hydraulika

Edward Czwetertyński, Andrzej Szuster, 1971

I

Informator pożarniczy

praca zbiorowa, 1958

Instalacje i urządzenia na gaz płynny

1976

Instrukcja wojsk chemicznych - Radiometry Beta-Gamma

Ministerstwo Obrony Narodowej, 1966

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w podstawowych operacjach procesu produkcji drewna przy żywicowaniu

Wydawnictwo Świat 1991

Instrukcja o postępowaniu w wypadku zagrożenia toksycznymi środkami przemysłowymi

Wojskowa Drukarnia w Łodzi 1979

Instrukcja obsługi linkowego aparatu ratunkowego

1975

Instrukcja ochrony przeciwpożarowej - zbiór przepisów prawnych

Naczelny Zarząd Lasów Państwowych, 1976

Instrukcja wychowania fizycznego i sportu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

 1995

J

Józef Tuliszkowski-pionier polskiego pożarnictwa

Wojciech Jabłonowski, 1995

K

Katalog jezior Polski część druga: pojezierze mazurskie

Adam Choiński, 1991

Katalog jezior Polski część pierwsza: pojezierze pomorskie

Adam Choiński, 1991

Katalog jezior Polski część trzecia: pojezierze wielkopolsko-kujawskie

Adam Choiński, 1992

Kodeks cywilny - stan prawny na dzień 15.07.1999 r.

Józef Leonarski, 1999

Kodeks pracy - stan prawny na dzień 15.09.1999 r.

Bogdan Cichy, 1999

Komenda Straży Pożarnych oraz ochotnicze straże pożarne ziemi nowomiejskiej

praca zbiorowa 2004

Konferencja - działania Państwowej Straży Pożarnej w akwenach śródlądowych

 1996

Konstrukcje żelbetowe cz. II

Jerzy Kobiak, Wiesław Stachurski, 1969

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

 1999

Kultura fizyczna cz. I

Kazimierz Wąsowski, 1979

L

Laboratorium elektroniki cz. I

Krystyna Pukacka-Borowicz, 1975

Laboratorium elektroniki cz. II

Krystyna Pokacka-Borowicz, 1976

Laboratorium podstaw fizyki technicznej cz. I 

Mieczysław Dobrzański, 1975

Laboratorium podstaw fizyki technicznej cz. II Akustyka

Mieczysław Dobrzański,1974

Logika praktyczna

Zygmunt Ziembiński, 1977

Ł

Łączność w strażach pożarnych

Ludwig Wargocki, 1979

M

Magazynowanie paliw płynnych

Michał Świerżewski, Ryszard Wrotnowski, 1976

Magazyny zbożowe

Tadeusz Ziemkiewicz, 1976

Magazyny zbożowe

mjr poż. Jadwiga Pacocha 1974

Matematyka cz. II

Wacław Leksiński, 1980

Matematyka cz. I 

Wacław Leksiński, 1977

Materiały pomocnicze do wykładowców z profilaktyki pożarowej w budownictwie

Ryszard Jarosz, 1983

Materiały szkoleniowe z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

praca zbiorowa

Mechanika ogólna z przykładami

Igor Oleszkiewicz 1975

Metody ograniczania zagrożeń powodowanych przez dymy i gazy pożarowe

 

Microsoft WindowsMe wersja polska

 

Miernictwo elektroniczne

Marek Żelawski, 1969

Międzynarodowy układ jednostek miar

Heliodor Chmielewski, 1973

Monografia Historyczna Ochrony Przeciwpożarowej w powiecie działdowskim 1999-2004

praca zbiorowa 1999

Monter-mechanik samochodowy

Janusz Chudzik, Bogusław Lorenss, 1988

Motopompy pożarnicze

Henryk Kalidziecki, 1979

My oficerów pożarnictwa szkoła niepowtarzalny rocznik

Witold Gołębowski

N

Na skrzydłach ognia

Józef Wojdak,, 1995

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska cz I-zagrożenie środowiska rozlewami olejowymi

Marek Małaczyński, 1994

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska cz. I

Marek Małaczyński 1994

Naprawa 26mm pistoletu sygnałowego wz.1944

Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Uzbrojenia, 1967

Nauczanie pływania: Podstawy Bezpieczeństwa w wodzie

Edmund Bartkowiak, Mieczysław Witkowski, 1986

Nauka i technika Pożarnictwa

CNBOP, 1987

Nauka i technika pożarnictwa

CNBOP, 1986

Nauka i Technika Pożarnicza

Kwartalnik 1986

Nauka i Technika Pożarnicza

Kwartalnik 1987

Nigdy nie zagaśnie !

 

Nowomiejska Komenda Straży Pożarnej w historii Państwowych organów ochrony przeciwpożarowej

Wydawnictwo FAKT 2002

Nowomiejska Komenda Straży Pożarnej w historii Państwowych Organów Ochrony Przeciwpożarowej

praca zbiorowa 2002

Nowomiejska Straż Pożarna 1885-1995

Andrzej Korecki 1995

O

Obrona cywilna dla kursów pożarniczych

Wiesław Pinkiewicz, 1983

Obsługa motopomp

Stanisław Mazur, Tadeusz Myśliwiec 1973

Obsługa motopomp

Stanisław Mazur, Tadeusz Myśliwiec 1973

Ochotnicza Straż Pożarna w Chroślu

 

Ochrona budynków przed zagrożeniem wybuchem gazu

Praca zbiorowa,  2002

Ochrona lasów przed pożarami

Karol Wiler, 2000

Ochrona przeciwpożarowa

Henryk Ołdakowski 1968

ochrona przeciwpożarowa dużych obiektów handlowych

Marian Skaźnik, 1998

Ochrona przeciwpożarowa teatrów i sal widowiskowych

Ryszard Budzianowski, 1960

Ochrona przeciwpożarowa transportu drogowego, kolejowego i lotniczego

Włodzimierz Własiuk, 1959

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Janusz Andrzejewski, Janusz Jędrzejczyk, 1999

Ochrona przeciwpożarowa w gminie - materiały informacyjne i pomocnicze

1975

Ochrona przeciwpożarowa w zapleczu technicznym motoryzacji

Marian Buryk, 1984

Ochrona przeciwpożarowa - poradnik

Marian Skaźnik

Oczyszczanie wybrzeża z rozlewów olejowych

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 1999

Ogólne zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładów produkcyjnych

Kazimierz Kosewski, 1968

Ogrzewanie i klimatyzacja tom I

Wilhelm Raiß, Rietschel, 1972

Ogrzewanie i klimatyzacja tom II

Wilhelm Raiß, Rietschel 1973

Organizacja i technologia gaszenia pożarów lasu

Wiktor Wiśniewski,  2001

Organizacja ochrony przeciwpożarowej na ziemiach powiatu Lidzbarku Warmińskiego

J.Pakisz;D.Wojczulanis 1996

Organizacja ochrony przeciwpożarowej na ziemi Iławskiej

Julian Lemiech 1998

Organizacja ochrony przeciwpożarowej, przygotowanie obronne i ochrona informacji niejawnych

SGSP 2013

Organizacja pracy w zastępie gaśniczym

Piotr P. Bielicki, 2000

Organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju (OECD). Zasady zapobiegania, przygotowania i reakcji na wypadki chemiczne.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,  2002

Osoby i zjawiska towarzyszące akcji ratowniczej

Maciej Schroeder,  2002

Osoby i zjawiska towarzyszące akcji ratowniczej

Maciej Schroeder,  2002

P

Państwowa Straż Pożarna, a ratownictwo wodne

1994

Pedagogika

Bogdan Suchodolski, 1985

Piana jako środek gaśniczy

Zbigniew Grynczel, 1958

Pierwsza pomoc

Witold Gacek, 1998

Płetwonurek KDP/CHAS podręcznik

1999

Płetwonurkowanie w Lidze Obrony Kraju

 

Podejmowanie decyzji w działaniach taktycznych straży pożarnych

Edward Burzyński, 1979

Podręczni kierowcy mechanika Straży Pożarnych

Henryk Kaliciecki, 1977

Podręcznik do szkolenia dowódców sekcji OSP

Praca zbiorowa, 1978

Podręcznik do szkolenia naczelników OSP typu M

Praca zbiorowa, 1978

Podręcznik do szkolenia naczelników OSP typu S

Praca zbiorowa,1974

Podręcznik do szkolenia naczelników OSP typu S wyd. II

Praca zbiorowa, 1978

Podręcznik do szkolenia szeregowców OSP

Praca zbiorowa, 1978

Podręcznik młodszego podoficera pożarnictwa

Stanisław Mazur, 1979

Podręcznik oceny zgodności raportu o bezpieczeństwie z wymaganiami przepisów dotyczących zapobiegania poważnym awariom przemysłowym

Marcin Olifirowicz 2005

Podręcznik pierwszej pomocy

M.Buchfelder, A. Buchfelder, 1999

Podręcznik Ratownika Wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej Tom I

autor kpt. Mirosław Orzeszek

Podręcznik Ratownika Wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej Tom II

autor kpt. Mirosław Orzeszek

Podstawy Chemii Ogólnej

Tadeusz Penkala 1969

Podstawy dydaktyki ogólnej

Czesław Kupisiewicz , 1984

Podstawy fizyki technicznej - ćwiczenia

Teresa Niedźwiałowska-Wierzbicka, Marek Czelej, Jerzy Wolanin, 1975

Podstawy kierowania eksploatacją urządzeń cz. I

Andrzej Małek, Tadeusz Mazur 1982

Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń pożarniczych

Stefan Małuszyński, Danuta Radziszewska, 1980

podstawy nauki zarządzania

Leszek Krzyżanowski, 1985

Podstawy Ochrony Przeciwpożarowej w przemyśle

Mirosław Zdanowski 1978

Podstawy organizacji i kierowania w ochronie przeciwpożarowej

 1997

Podstawy prawne BHP

Albin Mirańczuk, 1973

Podstawy psychologii dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego szeregowych PSP

praca zbiorowa, 2003

Podstawy psychologii pedagogiki i metodyki kształcenia pożarniczego

 

Podstawy ratownictwa chemicznego

Andrzej Wojnarowski, Anna Obolewicz-Pietrusiak,  2001

Podstawy ratownictwa medycznego

Leszek Smolarczyk 2005

Podstawy ratownictwa medycznego dla funkcjonariuszy PSP i innych ratowników KSRG

 praca zbiorowa, 2005

Podstawy ratownictwa medycznego dla funkcjonariuszy PSP i innych ratowników KSRG

 praca zbiorowa, 2005

Podstawy taktyki gaszenia pożarów

 Piotr P. Bielicki, 1996

Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych

Witold Nocoń, Szymon Kokot-Góra, Arkadiusz Cytawa, Piotr Grzyb, 2011

Podstawy psychologii i pedagogiki

Grażyna Olachowska, 1975

Polityka pożarowa w przemyśle

Wacława Kraszewska, 1988

Polska klasyfikacja wyrobów i usług tom I, działy 01-06

Dziennik Ustaw, 1997

Polska prasa pożarnicza 1882-2002

Władysław Pilawski 2002

Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939

Andrzej Glass, 1976

Pompy i osprzęt stosowane w ratownictwie chemiczno-ekologicznym

Jerzy Ranecki, 1995

Poradnik dowódcy jednostki taktycznej Straży Pożarnej

Edward M. Burzyński, 1990

Poradnik Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej

Krzysztof T. Kociołek, 2008

Poradnik realizacji ćwiczeń -sprawianie sprzętu Część I Sprzęt i armatura wodna

SP PSP Bydgoszcz 2006

Poradnik realizacji ćwiczeń. Sprawianie sprzętu – cz. I sprzęt i armatura wodna 

Dariusz Gil, 2006

Postawy ochrony przeciwpożarowej w przemyśle

Mirosław Zdanowski, 1978

Postawy psychologii konkretnej

Stanisław Gerstmann, 1987

Postępowanie podczas zdarzeń z udziałem butli acetylenowych

st. bryg. Jopek, 2013

Pożar hali widowiskowej Stoczni Gdańskiej i jego ofiary- przykład masowej katastrofy

Opracowanie wielospecjalistyczne, 1999

Pożar rafinerii nafty w Czechowicach-Dziedzicach 26-29 czerwca 1971

1972

Pożarnictwo Warmii i Mazur w latach 1945-1985

Jerzy Ićkowski, Brunon Mesajed, Ryszard Reich, Augustyn Smoter, 1987

Pożarnictwo Warmii i Mazur w latach 1945-1985

Józef Markiewicz 1985

Pożary - źródła powstawania i badanie miejsc zdarzenia

Aleksandra Trocewicz 1970

Pożary kościołów i kaplic

Stanisław Pągowski 1974

Pożary lasu

Tyfus Karlikowski, 1975

Pożary-źródła powstania i badanie miejsc zdarzenia

Biblioteka Kryminalistyczna, 1970

Prawie wszystko o ratownictwie wodnym

Praca zbiorowa,1993

Prawoznawstwo

Teofil Leśko, Mieczysław Szadkowski, Eugeniusz Wisłocki, 1979

Problematyka bezpieczeństwa i zagrożeń w programach telewizji publicznej

 

Problemy działań ratowniczo-gaśniczych w tunelach kolejowych

Edward Gierski 1996

Procedury postępowania i taktyka działań ratowniczych przy wykorzystaniu samochodu ratownictwa chemiczno- ekologicznego

Jerzy Ranecki, 1999

Proces spalania a pożar

Piotr P. Bielicki, 2001

Profilaktyka pożarowa w budownictwie (skrypt) cz. II

Henryk Kaliciecki, 1979

Profilaktyka pożarowa w elektroenergetyce cz. I

Krystyna Pukacka 1979

Profilaktyka pożarowa w elektroenergetyce część II

Krystyna Pukacka 1980

Profilaktyka pożarowa w gospodarce rolnej i leśnej tom I

Zenon Frejtag, 1982

Profilaktyka pożarowa w procesach technologicznych cz. I

M.W. Aleksiejew, 1978

Profilaktyka pożarowa w procesach technologicznych część I 

 

Profilaktyka pożarowa w przemyśle tom I

Wacława Kraszewska, 1979

Program Szkolenia dla OSP

kpt. Mgr Janusz Kręcioch 1994

Programowanie strukturalne w języku Turbo Basic

Andrzej Nafalski, Mirosław Wójtowicz, 1990

Projektowanie, wykonywanie i stosowanie środków dydaktycznych w kształceniu kadr pożarniczych

Jan Frątczak; Paweł Tomasz Frątczak 1998

Protokólarz

 

Protokólarz -wycinki prasowe

 

Przeciwpożarowe zaopatrywanie wodne

Jan Lindner, 1976

Przedmioty ogólnotechniczne zagadnienia organizacyjno-prawne

 

Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych samochodów ratownictwa wodnego

Marek Maciejewski- praca inżynierska, 1997

Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych

1992

Przewóz materiałów niebezpiecznych - poradnik kierowcy

Tadeusz Pusty, 1994

Przewóz materiałów niebezpiecznych - poradnik kierowcy

Tadeusz Pusty, 1995

Przymusowa ewakuacja ludzi z budynków

M.J. Rajtman, 1977

Przymusowa ewakuacja ludzi z budynków

M.J. Rajtman, 1977

Psychologia działań bojowych straży pożarnych

Kazimierz Dobrzyński, 1983

Psychologia kierowania i dowodzenia

Kazimierz Dobrzyński, 1980

R

Rachunkowość nie jest trudna

Eufemiusz Terebucha 1977

Ratownictwo przedmedyczne- kandydat na kierowcę, uczeń

 

Ratownictwo atlantyckie

Tomasz Smolicz, 1978

ratownictwo chemiczno-ekologiczne

Jerzy Ranecki, 1998

Ratownictwo i ewakuacja podczas pożaru

Piotr P. Bielicki, 2001

Ratownictwo medyczne- pielęgniarka, lekarz, nauczyciel

 

Ratownictwo medyczne w strukturach PSP i w systemie ochrony zdrowia (procedury, standardy, wyposażenie)

J.Konieczny; M. Gaca 1999

Ratownictwo przedmedyczne - materiały dydaktyczne

 

Ratownictwo przedmedyczne - ratownik paramedyczny, policjant, strażak

1995

Ratownictwo przedmedyczne - ratownik przedmedyczny, sanitariusz, kierowca karetki

 

Ratownictwo przedmedyczne - materiały dydaktyczne, plansze, tabele, schematy

 

Ratownictwo zwierząt

Janusz Andrzejewski,2009

Ratownictwo zwierząt

Janusz Andrzejewski,2009

Ratownictwo i gaszenie pożarów szpitali

1972

Regulamin ćwiczeń z podstawowym sprzętem pożarniczym

1990

Regulamin ćwiczeń z podstawowym sprzętem pożarniczym

KG PSP 1990

Regulamin musztry

1975

Regulamin noszenia umundurowania oraz odzieży specjalnej przez funkcjonariuszy pożarnictwa

1981

Regulamin organizacji, wyposażenia i działań bojowych taktycznych jednostek Straży Pożarnej

1962

Regulamin rozwinięcia sekcji z samochodu pożarniczego GCBA-6/32 TATRA

1973

Rocznik Statystyczny Województwa Olsztyńskiego

Wojewódzki Urząd statystyczny w Olsztynie, 1989

Rozlewy olejowe na wodach śródlądowych

1993

Rozpoznanie pożaru

Piotr P. Bielicki, 2001

Rozpoznawanie zagrożeń zagadnienia społeczno-dydaktyczne

SGSP 2013

Rys Historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Kiejkutach

Stanisław Mikulak 2016

S

Samochody gaśnicze proszkowe

Tadeusz Ściebura, Jan Felbur, 1979

Skrypt Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej

Witold Frankowski 2009

Skrypty do przedmiotu podstawy w ochronie przeciwpożarowej

Witold Gołębiewski, 1995

Skuteczność gaśnicza gaśnic proszkowych i halonowych

Barbara Kuncerowicz-Polak, Stefan Wilczkowski, 1979

Słownik pożarniczy niemiecko-polski/polsko-niemiecki

Sylwester Kabat, 1996

Słownik pożarniczy polsko-angielski/angielsko - polski

Krzysztof Biskup, 1999

Słownik terminów i komunikatów komputerowych

Witold Sikorski, 1991

Służba operacyjna. Taktyka walki z pożarami cz. I Tom 1

Wojciech Bagieński, Józef Dobosz, 1976

Służba zdrowia w obronie cywilnej i zabezpieczeniu działań pożarniczych

Aleksander Gawin, 1981

Spotkanie Strażaków z Janem Pawłem II na Podlasiu Drohiczyn 10.06.1999

Wydawca Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku 2000

Sprawianie sprzętu część I sprzęt i armatura wodna

Dariusz Gil 2006

Sprzęt do wytwarzania piany gaśniczej

Tadeusz Derecki Wiktor Wawrzyński, 1981

Sprzęt gaśniczy do podawania wody i pian gaśniczych

Tadeusz Derecki,  1999

Sprzęt i armatura wodna

Piotr Placek, 2011

Sprzęt i środki gaśnicze

 

Sprzęt i technika w ratownictwie wysokościowym PSP

CNBOP, 2000

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

Janusz Kosiński, 1971

Sprzęt ratowniczy

Dariusz Gil, 2009

Stałe pionowe urządzenia gaśnicze

Jadwiga Pacocha,1974

Stałe urządzenia gaśnicze śniegowe

Jan Lindner, 1973

Stany zagrożenia życia - postępowanie bezprzyrządowe

Małgorzata Grzośkowiak, Zbigniew Żaba, Anna Turoski-Kośka, Roland Podlewski, 2003

Statystyka

Andrzej Komosa, Jacek Musiałkiewicz, , 1996

Strata, osierocenie i żałoba

Piotr Krakowiak, 2007

Straż Pożarna wczoraj i dziś

Roman Petrykowski 2014

Straż Pożarna w Gołdapi

wydawnictwo art. press 2010

Straż Pożarna w Gołdapi

 

Strażacka Służba w województwie śląskim

Centrum Usług Drukarskich 2005

Straże Miejskie w systemie organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny

Jan Liszewski, 1996

Straże Pożarne w akcjach ratownictwa technicznego

Leszek Smolak, 1980

Sympozjum - działania ratowniczo-gaśnicze w budynkach wysokich- ewakuacje interwencyjne

1995

Sytuacje pożarowe, siły i środki niezbędne w działaniach taktycznych

Andrzeje kamiński, 1998

Szkoła Główna Służby Pożarniczej- zeszyty naukowe 3

 1985

Ś

Środki gaśnicze

Stefan Wilczkowski, 1995

Środki gaśnicze - własności i zastosowanie

Zbigniew Grynczel, 1968

Środki ognioochronne

Jan Lindner, 1962

Święty Florian w tradycji europejskiej

KG PSP

T

Taktyka działań gaśniczych

Piotr P. Bielecki, 2004

Taktyka działań ratowniczo- gaśniczych w warszawskim metrze

Andrzej Kamiński, Edward Gierski, 1996

Taktyka działań ratowniczo- gaśniczych w budynkach wysokich i wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowców

Edward Gierski, 1999

Taktyka działań ratowniczych - zasady postępowania, działania gaśnicze

praca zbiorowa, 1998

Taktyka działań ratowniczych- ratownictwo kolejowe

Krzysztof T. Kociołek, 1996

Taktyka działań ratowniczych-wypadki i katastrofy w transporcie lotniczym

Krzysztof T. Kociołek 1997

Taktyka gaszenia pożarów na terenach wsi

Adam Biedroń - Kalinowski, 1967

Taktyka pożarnicza- zbiór ćwiczeń cz. I

Edward Burzyński, 1976

Taktyka pożarnicza- zbiór ćwiczeń cz. II

Edward Burzyński, 1976

Techniki awaryjnego podnoszenia i stabilizacji HOLMATRO

Brendon Morris 2008

Techniki ratownictwa drogowego

Ian Dunbaur, Holmatro,  2014

Techniki ratownictwa drogowego Holmatro

B. Morris 2004

Technologia działań ratowniczo- gaśniczych

Kamiński, Olejnik, Słodki, 1996

Teoria i doświadczenie w ratownictwie

Maciej Shroeder, 1999

Teoria i techniki wykonywania konkurencji sportu pożarniczego

Piotr Sokołowski 2006

Terenoznawstwo

Ministerstwo Obrony Narodowej, 1965

The International Seminar and Exercises "Kotki 2002"

2002

Towarzystwa Ochotniczych Straży Ogniowych w Królestwie Polskim

Tadeusz Olejnik 1996

Tradycje Szkoły Głównej Pożarnniczej 1939-1989

Stanisława Bieleń, Bożena Kwiatkowska-Basałaj, Jolanta Pieńskowska, Andrzej Sarna, Hanna Turska, 1989

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych

1968

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych

Bolesław Hancyk, Krzysztof Grzegorczyk, Rafał Buchcar,  1997

Tym, którzy odeszli abyśmy mogli pracować Czechowice-Dziedzice

praca zbiorowa, KM PSP Bielsko-Biała, 2013

U

Ubiory ochronne

Piotr Guzewski,  2004

Ubrania ochrony przeciwchemicznej

Piotr Guzewski, Roman Pawłowski, Jerzy Ranecki 1997

Udział Straży Pożarnych w likwidacji zdarzeń

Zdzisław Wądołowski, 1990

Urządzenia do automatycznego wykrywania pożaru

Romuald Płaczkowski, 1976

Urządzenia elektryczne - profilaktyka pożarowa

Krystyna Pukacka, 1982

Urządzenia tryskaczowe

Włodzimierz Struś, 1974

Urządzenia zraszaczowe

mjr poż. Jadwiga Pacocha 1974

Uszczelnienia w ratownictwie

Jerzy Ranecki, Maciej Schroeder, 1998

Uwaga - prąd elektryczny

Kazimierz Pazdro, 1972

Uwaga - substancje promieniotwórcze

Andrzej Stepień, Janusz A. Zajdel, 1972

Vademecum animatora kultury fizycznej w jednostce straży pożarnej

 Marek Łabaj, Leszek Opioła, 1994

W

W hołdzie poległym strażakom

 1996

Warszawska Straż Ogniowa

Wojciech Jabonowski 2001

Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe wydanie II

2000

Wentylacja pożarowa

Andrzej Safuta 1976

Wentylacja pożarowa, oddymianie

Bogdan Misieliński, Grzegorz Kubicki, WNT 2014

Wielkoskalowe skażenia promieniotwórcze środowiska Monitoring. Ochrona. Modele i odniesienia

Stanisław Rabiej 2012

Właściwy człowiek na właściwym miejscu

Stanisław Mazur, 2014

Wodno-pianowe samochody gaśnicze

Tadeusz Ściebura Wiktor Wawrzyński, 1980

Wodociągi i kanalizacja

Stefan Zakrzewski, 1974

Works dla Windows wersja polska

Iwona Szymacka, Witold Sikorski 1993

Wpływ czynnika rażenia broni jądrowej

Ryszard Chlewiński, 1977

Wskazania do prowadzenia kronik przez jednostki organizacyjne PSP

Stefan Lewandowski, 2000

Wspomnienia strażaków uczestników Powstania Warszawskiego

Zbigniew Grzywaczewski, Jerzy Stahl-Stal, 1992

Współczesność oraz perspektywy KSRG I tom

praca zbiorowa, KG PSP, 2014

Współczesność oraz perspektywy KSRG II tom

autor Bogusław Kogut

Wstęp do prawoznawstwa

Józef Nowacki, Zygmunt Tobor, 1999

Wybór tekstów o tematyce pożarniczej do nauki języka rosyjskiego

1976

Wybrane zagadnienia konstruowania sprzętu pożarniczego

Stefan Małuszyński Danuta Radziszewska, 1980

Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i rozwoju pożarów

Melania Pofit- szczepańska, 1994

Wybrane zagadnienia z filozofii i socjologii ogólnej

Wacław Dworak, 1978

Wybrane zagadnienia z podstaw budownictwa

Waldemar Cholerzyński, 1994

Wybrane zagadnienia z podstaw pożarów wewnętrznych

 Jerzy Wolanin, 1985

Wybrane zagadnienia z socjologii

Wacław Dworak, 1978

Wybrane zagadnienia z zakresu zagrożenia toksycznego i pożarowo- wybuchowego w akcjach interwencyjnych rat. chemicznego metodyka

Elżbieta Pawlak, Andrzej Kulik

Wybuchy pyłów w przemyśle

Tomasz Ostrowski, 1980

Wymiarowanie konstrukcji murowych i zespolonych

Stefan Janicki, Józef Sikorski, 1971

Wypadki w komunikacji drogowej

Maciej Schroeder

Wypadki w komunikacji drogowej

Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa

Wyposażenie techniczne straży pożarnych - sprzęt i środki gaśnicze

Dariusz Gil, 2013

Wytrzymałość materiałów z przykładami cz. I

Ryszard Krodkiewicz, 1978

Wytyczne 2005 resuscytacji krążeniowo-oddechowej

 

Wytyczne 2005 resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Polska Rada Resuscytacji 2005

Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza - zeszyty naukowe 1

1977

Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza - zeszyty naukowe 2

1978

Z

Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych V

Janusz Gnitruk, Eugeniusz Walczak, 2005

Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych VI

Eugeniusz Walczak, Piotr Matusak, 2007

Z dziejów OSP 75 lat

 

Z tworzywami sztucznymi na Ty

Stefan Sękowski, 1988

Zabezpieczenie przeciwpożarowe lakierni

Mirosław Zdanowski, 1980

Zabezpieczenie przeciwpożarowe magazynów i zakładów handlowo-produkcyjnych GS i PZGS

Paweł Borowski, Stefan Antoniak, 1971

Zabezpieczenie przeciwpożarowe malarni - lakierni

Marian Budzyński, Michał Podbielski, 1969

Zabezpieczenie przeciwpożarowe malarni-lakierni

Marian Budzyński 1969

Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych i wentylacyjnych

Władysław Węgrzyn, 1979

Zadania taktyczne do szkolenia i doskonalenia

Gerhard Dietze,1973

Zagrożenie pożarowe i wybuchowe

Mieczysław Borysiewicz, Barbara Kucnarowicz- Polak, 1997

Zagrożenie wybuchem. Ocena i przeciwdziałanie

Mirosław Zdanowski, 1975

Zapobieganie pożarom i wybuchom gazowym paliw energetycznych

1968

Zapobieganie pożarom i wybuchom gazowym paliw energetycznych

Mirosław Zdanowski, 1985

Zarys prawa i administracji w ochronie przeciwpożarowej

Wojciech Gołębiowski

Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym

SGSP 2001

Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym

 2001

Zarządzanie kryzysowe

 praca zbiorowa, 2000

Zarządzanie kryzysowe

 Paweł Tyrała, 2001

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach

Jerzy Konieczny, 2001

Zasady i metody prowadzenia prac podkopowych celem dotarcia do poszkodowanych w zagruzowanych schronach i ukryciach

Ministerstwo Obrony Narodowej, 1965

Zasady postępowania ratowniczego 2000

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,  2001

Zasady przeciwpożarowej służby zapobiegawczej w warunkach wsi i miasteczek

Marian Ciesielski, 1959

Zastosowanie pian do gaszenia pożarów

Andrzej Mizerski, Mirosław Sobolewski, Bernard Król, 2002

Zastosowanie pian do gaszenia pożarów

Andrzej Mizerski 2002

Zbiór przepisów budowlanych tom IV

Antoni Spułaj, Jan Suski, 1970

Zbiór znaków umownych, oznaczeń i sygnałów

1975

Zmiany w reformowanym systemie ubezpieczeń zatrudnionych na umowy zlecenia, agencyjne i o dzieło

Renata Ziółkowska, 2000

Zwalczanie awaryjnych skażeń wód powierzchniowych i gruntu

Elżbieta Bądkowska, Andrzej Bądkowski, 1990

Zwalczanie pożarów w wysokościowcach

Edward Gierski,  2005

Zygmunt Jarosz Pierwszy Generał Polskiego Pożarnictwa

Jerzy Gułowski, Leszek Mazan, 2013

Ż

Żuk-budowa, eksplotacja, naprawa

Andrzej Wiejak, Józef Zagaja, 1984