W dniach 21 lipca - 24 lipca 2020 r. w miejscowości Błaskowizna nad jeziorem Hańcza odbyło się szkolenie doskonalące umiejętności wykonywania prac podwodnych dla nurków–instruktorów z woj. warmińsko - mazurskiego oraz funkcjonariuszy KW PSP w Olsztynie włączonych w skład SGRW-N Kormoran.

W dniach 13-17 lipca 2020 r. odbyło się szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych. Szkolenie zostało realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym wraz z częścią metodyczną. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną pierwszy dzień szkolenia został przeprowadzony w formie e-lerningu z wykorzystaniem urządzeń przeznaczonych do prowadzenia wideokonferencji w komendach. Tego dnia odbyły się zajęcia teoretyczne dla funkcjonariuszy. Pozostała część szkolenia zrealizowana została już w  ośrodku szkolenia KW PSP w Olsztynie z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

 

Informujemy, iż w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Porannej 41 w Olsztynie, zgodnie z art. 4a ust. 5 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, organizowane i przeprowadzane są szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej według programów Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej odbywa się raz w roku, natomiast szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej minimum raz w roku.

W dniach 6-10 lipca 2020 roku w ośrodku szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyło się "Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych", zrealizowane według programu szkolenia Komendanta Głównego PSP z 3 grudnia 2015 roku.

W dniach od 22 czerwca do 3 lipca br. w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyło się szkolenie specjalistyczne dla młodszych nurków oraz część praktyczna kursu specjalistycznego dla nurka kierującego pracami podwodnymi.
Część praktyczną szkolenia realizowano na stanowisku ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego nad jeziorem Ukiel.